Tijdelijke woningen ten oosten van Onze Lieve Vrouwedijk

Op 16 april heeft de gemeenteraad de Stedebouwkundige Visie Waalre noord fase 3 vastgesteld. ZW14 had drie aandachtspunten:
– direct betrekken van omwonenden bij inpassing van bijvoorbeeld de brede school: er zal een Omgevingsdialoog plaatsvinden, waar dit onderdeel van is.
– de toekomstige verkeersstromen en de veiligheid van naar schoolgaande kinderen: wordt verder onderzocht
– de uitvoering van haar amendement van 24 januari 2023 voor een flexibele inzet van gronden die toegevoegd zijn aan het plan, zodat toekomstige generaties daar opnieuw een besluit over kunnen nemen. Bijvoorbeeld weer inzetten voor natuur, landbouw, bedrijven of juist weer woningbouw: Pagina 46 van de Gebiedsvisie licht toe dat gronden ten oosten van de Onze Lieve Vrouwedijk nog geen permanente bestemming krijgen, maar tijdelijke woningen. ZW14 zal het vervolg hierop uiteraard in de gaten houden! Maar fijn dat er geluisterd is naar de gemeenteraad. Lees hier meer..