Mantelzorgwoningen moeten ook binnen bebouwde kom mogelijk zijn!

ZW14 heeft signalen gekregen van inwoners, over hun ervaringen met mantelzorgwoningen in Waalre en maakt zich daar zorgen over. Uit eigen onderzoek blijkt dat inwoners bijvoorbeeld te horen krijgen dat mantelzorgwoningen alleen geplaatst mogen worden als je in het buitengebied woont. Dat heeft de gemeenteraad echter nooit zo besloten. In oudere bestemmingsplannen kan het gewoon wel binnen de bebouwde kom, maar bij de invoering per 1 januari 2024 van de Omgevingswet en het zogenaamde Omgevingsplan kan dat niet meer. Als raadslid kun je vragen stellen aan het College die binnen 6 weken beantwoord dienen te worden. Lees hier onze vragen. over deze onbedoelde (?) wijziging in het Omgevingsplan. Gebruik de zoekterm ‘mantelzorgwoning’ voor meer informatie over dit onderwerp op onze website.