Waarom moet de Heikantstraat uberhaupt op de schop?

Op 4 juni bespreekt de gemeenteraad plannen om de Heikantstraat voor 4.2 miljoen Euro te reconstrueren: o.a. alle bomen direct langs de rijbaan verdwijnen en het fietspad verschuift 50 cm richting de rijbaan. Uit vragen van ZW14 bleek dat het technisch ook mogelijk is alleen het wegdek aan te pakken voor pakweg 800.000 Euro. Wat is de meerwaarde voor Waalrese inwoners om 4.2 miljoen Euro uit te geven? Ons inziens leidt deze reconstrucite tot verkeer dat sneller rijdt, ofwel extra verkeer aantrekt. Het is ZW14 gelukt om een aanvullend scenario’s voor de entree voor het dorp te laten maken. Namelijk een waarbij vanaf de bebouwde komgrens de snelheid direct van 60 km/uur naar 30 km.uur gaat met een visuele versmalling met meer groen .
Toch vraagt ZW14 zich nog steeds af waarom de Heikantstraat uberhaupt op de schop moet. Onderstaande schitterende bomenrij gaat verdwijnen, terwijl er standaard verkeersborden bestaan om automobilisten te waarschuwen voor ‘bomen dicht langs de weg’.