Een mystery guest bij het CMD…

Raadsleden zijn niet alleen volksvertegenwoordiger, maar hebben ook een ‘controlerende taak’, waarmee ze het College controleren op uitvoering van afspraken. Hoe een fractie dat doet, bepaalt het zelf. Dat kan door gesprekken met inwoners, bezoeken van organisaties, meedoen met evenementen etc. ZW14 doet dat o.a. door als ‘mystery guest’ op te treden. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Dat houdt regelmatig spreekuur en ZW14 ging daar langs, omdat ze wilde weten of het CMD antwoord heeft op een vraag die te maken heeft met zogeheten mantelzorgwoningen. Dat zijn tijdelijke kleine woningen in de tuin, voor hetzij een mantelzorger, hetzij iemand die mantelzorg nodig heeft. Om dat vergunningvrij te kunnen doen is een medische verklaring of mantelzorgverklaring nodig. Het was onduidelijk hoe je die kan krijgen. Uit ons bezoek bij de CMD bleek dat het ook daar niet duidelijk was. Gezien de wens om juist inwoners zelf de mogelijkheid te geven om een mantelzorgwoning te kunnen plaatsen, heeft ZW14 daarom zogeheten ‘Artikel 39 vragen‘ gesteld. Dat zijn openbare vragen, waarop het antwoord ook openbaar is. Hopelijk geeft dit duidelijkheid.


Op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.30 uur zijn er inloopspreekuren bij het CMD in het Medisch Centrum Aalst, Raadhuisstraat 6 in Aalst.