Frustraties van een fractie: meer ambtenaren – minder uitvoering

Besturen is vooruitzien. Helaas niet in Waalre. Afgelopen jaren is gevraagd om meer ambtenaren aan te mogen nemen, wat ook gebeurd is. Maar in de Kadernota 2025 wordt nu plotseling gevraagd om grote bezuinigingen op de uitvoering, met direct gevolgen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld door  sportstimulering voor vergroten van het zelfbewustzijn en de weerbaarheid van kinderen (14.000 Euro) te stoppen. Terwijl de niet te plannen kosten voor jeugdzorg met tonnen per jaar toenemen. Ook op het geldzorgenbeleid wordt bezuinigd ‘omdat het geen wettelijke verplichting is’.
Vorig jaar nog had de gemeenteraad juist besloten om geldzorgen goed aan te pakken, omdat het binnen gezinnen leidt tot veel stress.

Op 18 juni neemt de gemeenteraad ook een besluit over reconstructie van de Heikantstraat: de kosten hiervoor bedragen 3.8 miljoen Euro. Alle bomen direct langs de weg worden gekapt, het wegdek wordt totaal vernieuwd en ‘iets smaller gemaakt’ en het fietspad wordt verplaatst. Voor wie doen we dit?
In onze ogen trekt deze reconstructie meer en vooral hardrijdend verkeer vanuit Valkenswaard door Waalre-Dorp aan. Maar voor een visuele groene versmalling -met drempel- bij de entree van het dorp om het verkeer af te remmen, is geen budget beschikbaar (maximale kosten 210.000 Euro). Z

Frustaties van een fractie: meer ambtenaren – minder uitvoering

De stukken (”2e Turap en Kadernota”) staan o.a. Oordeelsvormende bijeenkomst 18 juni 2024 – Gemeente Waalre . Neem voor vragen gerust contact op met fractieZW14 @ gmail.com.

Onze volledige reactie volgt later.
Voor nu ter afleiding zelf Vlierbloesemlimonade maken