Op 18 juni besluit over Heikantstraat en bespreking Kadernota

De raadsvergadering begint om 19.30 uur met een besluit over het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de Heikantstraat en de Traverse Noord. Het gaat om vele miljoenen Euros. Verwacht wordt dat meerdere fracties voor de veiligheid van inwoners graag de 30 km snelheid al bij de komgrens willen laten ingaan, maar hebben ze daar ook geld voor over? De geschatte kosten zijn 55 – 140 k Euro. Diezelfde avond wordt de Kadernota oordeelsvormend besproken. Er staan vele bezuinigingen in die inwoners ook direct raken. Elders op deze website staat onze eerste reactie. Wordt vervolgd!