Aanpak verkeer

Hardrijdend verkeer en veel (vracht)verkeer in woonstraten is een onderwerp dat terecht veel aandacht vraagt van de gemeenteraad. Dankzij de aanleg van de Westparallel is het -in principe- mogelijk om doorgaand (vracht)verkeer om ons dorp heen te leiden. Helaas blijft tot op heden (februari 2022) de verkeersoverlast groot. ZW14 houdt een vinger aan de pols en denkt met u mee. Neem gerust met ons contact op over uw zorgen!

Ter inspiratie staan op deze pagina een aantal voorbeelden van acties waarin wij mede dankzij inbreng van inwoners succes hebben bereikt.

Maatregelen sluipverkeer Waalre-Dorp
In 2019 wilde de toenmalige CDA-Wethouder van Holstein een groot aantal maatregelen tegen sluipverkeer invoeren. ZW14 kwam erachter dat alleen inwoners van straten met een positief effect (geen of veel minder verkeer) in het voortraject betrokken waren.
3 apr 19 Opiniestuk van ZW14 dat afsluiten van straten ongewenst is n.a.v. aangekondigde plannen
18 mei 19 Bij toeval komen inwoners achter een bijeenkomst over afsluiting van de Ansbalduslaan
20 mei 19 ZW14 stelt vragen over de aanpak van verkeersproblematiek

31 mei 19 ZW14 maakt een analyse van de Effecten van sluipverkeer werende maatregelen o.a. over de

nieuwe routes en hoe hulpdiensten moeten gaan rijden, ook bijv. bij afsluiting van de Markt tijdens evenementen. Toch stemmen CDA, AWB en VVD op 6 juni 2019 tegen amendement voor vergroten verkeersveiligheid, terwijl in de
verkiezingsprogramma’s (van 2018) van de betreffende partijen iets heel anders staat. De sluipverkeermaatregelen worden doorgevoerd.

17 sep 19 Er is geen reactie van andere fracties op het ontbreken van een echte evaluatie van de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp.
ZW14 roept inwoners op om mails te sturen ‘aan de gemeenteraad’ via griffie@waalre.nl zodat hun mening openbaar bekend is. Via briefjes in de supermarkt, info bij de friettent, mails etc. wordt dit gedeeld.
4 feb 20 ZW14 maakt visueel waar de massale reacties van inwoners vandaan komen en of zij voor- of tegenstander waren van de verkeersmaatregelen.
16 feb 20 Vragen over het waarborgen van de veiligheid in Waalre-Dorp
Het resultaat van de samenwerking van inwoners met raadsleden is, dat een groot aantal maatregelen worden terug gedraaid!

Traverse Waalre-Dorp
Een groot discussiepunt was de verharding van de weg: gebakken klinkers of stille klinkers.
22 sep 20 ZW14 informeert aanwonenden van de Traverse over hoe ze bezwaar kunnen maken tegen de keuze voor een verharding van gebakken klinkers.
25 okt 20 ZW14 schrijft brief dat stille klinkers keihard nodig zijn op de Traverse
27 okt 20 de fracties van CDA, VVD en AWB gaan gewoon akkoord met gebakken klinkers.
Vervolgens heeft ZW14 nogmaals contact gezocht met inwoners en die hebben massaal brieven geschreven naar de gemeenteraad, De Schakel en het Eindhovens Dagblad.
4 nov 20: brief aan aanwonenden ‘Bewoners Traverse nog 40 jaar in de herrie
14 dec 20 ZW14 maakt een collage van de reacties en stelt vragen aan het College hierover en over de berichten uit het gemeentebestuur van Valkenswaard dat er meer verkeer door Waalre moet kunnen rijden.
19 jan 21 ZW14 licht haar keuze toe door een vergelijking tussen stille stenen en gebakken klinkers.
26 jan 21 Eendracht maakt macht. Dankzij samenwerking van raadsleden en inwoners gaan stemmen uiteindelijk alle fracties in met stille stenen op de Traverse.
Op de gereconstrueerde Traverse Zuid rijdt veel verkeer nog steeds te hard en de oversteekbaarheid is slecht. 29 dec 21:ZW14 wil dat z.s.m. het doorgaand vrachtverkeer verboden wordt.
8 maart 2022 de wethouder zegt toe dat er een zebrapad komt over de Bergstraat bij het Houtenkietje!

Eindhovenseweg
Al jaren is de gemeente bezig met herinrichting van Den Hof en de Eindhovenseweg. Resultaat is dat de ”muur”” tussen Den Hof en de Eindhovenseweg verdwijnt. Onderwerp van discussie waren bij de herinrichting de veiligheid van fietsers, ,de oversteekbaarheid en of over de maximum snelheid wel/niet 30 km/uur .
3 dec 20 Flinke discussie over schetsontwerpen Traverse Waalre-Dorp en Eindhovenseweg
21 sep 20 Technische vragen Eindhovense weg ter voorbereiding van de raadsvergadering

5 okt 20 Komt er wel/geen 30 km/uur op Eindhovenseweg?
10 okt 21 Onderzoek naar 30 km/uur op de Eindhovenseweg
15 dec 21 Unaniem besluit: max 30 km op deel Eindhovenseweg
Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat er ook gekeken gaat worden naar de mogelijkheid van fietsstraten in het stuk van de Eindhovenseweg tussen de Burgemeester Mollaan en de Raadhuisstraat. Door de lagere snelheid wordt de oversteekbaarheid beter, mits de inrichting daarop aangepast wordt. Landelijk zijn er heel veel voorbeelden hoe dat kan.

Molenstraat
De Molenstraat is volledig gereconstrueerd. Toch wordt daar ook nog hard gereden en zijn er gevaarlijke situaties, o.a. bij de appartementengebouw waar dementerende wonen, die zomaar de straat kunnen oversteken. Aanwonenden hebben dit inmiddels kenbaar gemaakt aan de politiek. Wordt vervolgd.

Gorlooplaan-ingebracht door kandidaat-raadslid Ad van Ginneken, lijst 5, plaats 4
Van diverse bewoners uit Ekenrooij Noord en Zuid komen er al jaren geluiden dat de verkeersversmallingen op de Gorlooplaan voor gevaarlijke situaties leiden. De fietspaden eindigen plotsklaps en worden dan samengevoegd met de rijbaan. Dit leidt tot onnodige gevaarlijke situaties op deze 50 km randweg voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers omdat de fietsers en voetgangers plotseling hun weg moeten vervolgen op de rijbaan.
ZW14 zou hier graag een definitieve veilige oplossing voor willen zien. Door gebruik te maken van de open stroken die langs de Gorlooplaan liggen kunnen er o.i. op redelijk eenvoudig wijze vrije fiets- en voetpaden aangelegd worden. Hierdoor zou de verkeersveiligheid voor zowel automobilisten, fietsers en voetgangers verbeteren. Wordt vervolgd!

Naschrift: hardrijdend verkeer in woonstraten blijft een probleem. Drempels kunnen trillingen en geluidsoverlast bij aanwonenden veroorzaken: probeer altijd zoveel mogelijk mensen uit de straat te betrekken bij de aanpak.
Wat kunt u zelf doen? Denk eens aan het massaal parkeren van auto’s op de weg i.p.v. op de inrit of de stoep. Zolang ambulance en brandweer er door kunnen is dat toegestaan (als er geen parkeerverbod is). Start bijv. een Stoep Vrij?! actie.