Achtergronden


Bert Links                   040-2220584              bertajlinks @ gmail.com
Fractievoorzitter ZW14
Al sinds 1986 bezig met de verkeersproblematiek in Waalre. Kent de hele historie, weet hoe partijen lokaal en provinciaal gestemd hebben over de nieuwe Westparallel. De Westparallel is de nieuwe weg die de huidige doorgaande wegen in Waalre moet ontlasten. Hij vindt dat herinrichting NU al moet gebeuren. Te lang lijden mensen gezondheidsschade door het fijnstof, maar ook de herrie en de gevaren bij oversteken van de drukke weg.

Gerard Lammers       040-2216668            gjjlammers @ gmail.com

Ad Dams
Fractievertegenwoordiger Lees ‘Dit is Ad Dams’

Maria van der Sar     06- 15559965             mariavandersar1804 @ gmail.com
Fractieondersteuner ZW14
Lid Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad Waalre.

Nan Zevenhek           06- 21500521            fractieZW14 @ gmail.com
Partijvoorzitter ZW14 en fractiemedewerker van ZW14
Fractievoorzitter Bedrijven in het Algemeen Bestuur waterschap De Dommel
Zie ook haar LinkedIn profiel
Heeft 15 jaar in de gemeenteraad gezeten en zich ingezet voor behoud van het monumentale raadhuis Aalst-Waalre, het fietspad Oude Spoorbaan en realisatie van de Westparallel. Organisator van de WaalreWaterdag

Is zelf actief bezig met energie besparen en zelf energie opwekken. Zie ook de kennisbank https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen

Marie-Janne Basemans

Michael Janssen
Was internationaal ERP consultant en product- en salesmanager. Nu is hij vrijwilliger bij het Lokaal Toerisme Platform.
Is heel ontevreden over het huidige toeristisch beleid in Waalre.
Zie zijn Facebook pagina.

Marja van Greunsven
Gediplomeerd pedagogisch coach, mantelzorger, vrijwilliger bij Mappa Mundo. Wil een klimaat neutraal Waalre, maar vooral dat er veel meer gedaan wordt aan preventieve jeugdzorg. Bijvoorbeeld door een professionele Vroeg en Voorschoolse Opvang.

Michiel Tierie
Kent de lokale politiek vanuit de werkgroep voor de sportaccommodaties. Volgt ons kritisch en met belangstelling.
Zie zijn LinkedIn profiel

Joost Teeuwen, tot 2018 Fractievertegenwoordiger ZW14, de fractie maakt regelmatig gebruik van zijn juridische kennis

… Zie onderstaand onze ZW14-flyer ”mensen maken het verschil” met foto’s van de mensen die ons ondersteunen. Of bekijk ons Inspiratieprogramma 2018