Analyse van effecten van de sluipverkeer werende maatregelen in Waalre-Dorp en ons amendement voor vergroten verkeersveiligheid

De grote klacht van menig inwoner is: ‘er wordt veel te hard gereden’, ‘er is geen handhaving van de snelheid’ etc. In 30 km zones wordt echter nooit door de politie gehandhaafd, omdat de fysieke inrichting zodanig dient te zijn dat auto’s niet harder kunnen rijden dan 30 km per uur en de straten dus ‘zelfhandhavend’ zijn.
Het voorstel van CDA wethouder van Holstein doet echter niets aan het terugdringen van de snelheid van auto’s in de wijken en noemt alleen maatregelen voor afsluiten van straten of een-richtingsverkeer. (Dit zijn maatregelen die politiek, juridisch en fysiek vrijwel niet zijn terug te draaien.)… Download onderstaande analyse van de effecten en de nieuwe sluiproutes door Waalre-Dorp en uw nieuwe route naar de winkels in ons dorp als er een evenement is op de Markt en het effect op calamiteitenroutes. Onze analyse is naar alle raadsleden gestuurd en kunt u vrij delen met iedereen.

Op 6 juni 2019 19.30 uur is de raadsvergadering. https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/9ef2b680-48d0-41eb-9275-b7d393a05d7d

Over het volgende amendement is tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 hoofdelijk gestemd (d.w.z. dat elk raadslid zelf verantwoordelijk is voor zijn stemgedrag en dat dit ook vastgelegd wordt in het verslag). Met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen staakten de stemming. Op 25 juni stemt de gemeenteraad opnieuw over het voorstel. (let op: dus niet op 18 juni zoals eerder gemeld, die raadsvergadering is vervallen!) Alle raadsleden van de fracties AWB, VVD en CDA stemden op 6 juni 2019 tegen het amendement. Lees elders op deze website wat deze partijen u tijdens de verkiezingen in hun verkiezingsprogramma’s beloofd hebben. Begrijpt u dan nog waarom ze tegen onderstaand amendement hebben gestemd?

Als wederom het amendement niet aangenomen wordt, dan wordt het oorspronkelijke voorstel weer in stemming gebracht, dus met afsluiting van wegen, eenrichtingsverkeer, fietssluizen etc. Terwijl auto’s nog steeds hard kunnen rijden in uw straat, omdat er geen verkeersremmende maatregelen zijn genomen.

Naschrift: Ons Amendement is niet aangenomen en de raad is akkoord gegaan met de maatregelen, met als enige voorwaarde dat ze eerst tijdelijk uitgevoerd worden en rond 1 november 2019 met de raad geëvalueerd…. Lees hier hoe u VOOR 28 AUGUSTUS 2019 bezwaar kunt maken tegen de verkeersmaatregelen.