Artikel 39 vragen over suppen op het Gat van Waalre

Geacht College,

N.a.v. berichten van de Gemeente Waalre op facebook en reacties van omwonenden over de recreatiemogelijkheden bij het Gat van Waalre/De Meeris, heeft ZW14 de volgende Artikel 39 vragen.

Volgens de Structuurvisie Waalre is in het Gat van Waalre/De Meeris surfen toegestaan. Tijdens het goedkeuren door de gemeenteraad van de Structuurvisie bestond ‘suppen’ als sport nog niet. Bij suppen sta je net als bij surfen op een plank, alleen moet je zelf met een peddel de plank in beweging zetten en ben je niet afhankelijk van de wind zoals bij surfen. Het contact met het water is beperkt en er is veel drijfvermogen door de plank.
Vraag 1: Bent u het met ons eens dat suppen in dezelfde categorie valt als surfen?

Vraag 2: Bent u er van op de hoogte dat op vele wateren, ook in stedelijk gebied, suppen een grote vlucht heeft genomen en op heel veel plaatsen toegestaan wordt.

In Breda is t.b.v. de veiligheid van waterevenementen een onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van overstorten na een grote regenbui op de waterkwaliteit. Dit betreft water in relatief nauwe singels in de stad. Zie de bijlage. Hieruit bleek dat na ca. 2 dagen eventuele verminderde kwaliteit al weer was opgeheven. Daarom wordt een groot evenement om die reden afgelast als deze plaats vindt 1 dag (!) na een grote bui.
Het Gat van Waalre/De Meeris is een zeer groot water vergeleken met de singels van Breda.
Vraag 3: is er uit onderzoek bekend hoe lang een slechtere waterkwaliteit na een eventuele riooloverstort, daar van toepassing is en hoe vaak dit optreedt?

Vraag 4: Wat is de aanleiding om nu na te denken over een verbod op surfen en suppen, zoals blijkt uit antwoorden op de facebookpagina van de Gemeente Waalre, om surfen en suppen op het Gat van Waalre/De Meeris te verbieden?

Tot slot:
Vraag 5: waarom wordt er bij de Visie Recreatie en Toerisme zoals die gepresenteerd is aan de gemeenteraad op 8 juni 2021 (zie Raadsinformatieavond 8 juni 2021 – Gemeente Waalre) helemaal niets geschreven over de visie op het Gat van Waalre en zwemgelegenheid, terwijl bij de ca. 500 reacties dit wel een aantal keer is genoemd.

Met vriendelijke groet,

Bert (A.J.) Links
ZW14

Bijlagen met screenprints uit:
– Structuurvisie Waalre
– Evenementenwater BREDA Resultaten onderzoek zomer 2020 en vooruitblik 2021, presentatie op de Rioneddag 28 januari 2021
– reacties op de facebookpagina van de Gemeente Waalre n.a.v. berichten over het Gat van Waalre

Bijlage met screenprint uit de Structuurvisie Waalre Focus op Waalre; structuurvisie gemeente Waalre (broplan.nl) waaruit blijkt dat surfen wel toegestaan is (toen bestond suppen nog niet).

Bijlage met screenprints uit een presentatie op de Rioneddag van 28 januari 2021

Het betrof een onderzoek in de singels van Breda naar het effect van grote regenbuien met riooloverstort op de kwaliteit van het water. De volledige presentatie is op te vragen bij Partners4Urbanwater.Bijlage met screenprints van berichten en antwoorden op de facebookpagina van de Gemeente Waalre: Facebook n.a.v. een bericht van de gemeente op 3 juli j.l. over het Gat van Waalre/De Meeris. (Kijk voor alle berichten op de betreffende facebookpagina.)

Naschrift: de gemeenteraad heeft unaniem een motie van ZW14 gesteund om suppen op het Gat van Waalre ook in de toekomst toe te staan, zie bijlage 4, Motie over Recreatie op het Gat van Waalre:
Raadsvergadering (besluitvormend) 21 september 2021 – Gemeente Waalre