Auteur: admin

Niets doen is geen optie

Al twee en een half jaar is de gemeenteraad bezig met de effecten van de energietransitie voor Waalre. Dat is haar verantwoordelijkheid. Een van de onderdelen zijn zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie. Oorspronkelijk zou de gemeenteraad al op 1 juni j.l. een besluit nemen over de zogenaamde concept RES MRE 1.0 Dat is een afkorting van Regionale Energie Strategie Metropool Regio Eindhoven, Waar staan we nu – Energieregio MRE Het document is nog steeds een concept versie 1.0, maar de inhoud is al diverse keren afgelopen 2,5 jaar aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Er zijn ook zogenaamde

Verder lezen

Wie is de mol? Ondermijning bestuur Waalre

Wederom heeft iemand gelekt naar Studio 040, namelijk brieven die fractievoorzitters verstuurd hebben n.a.v. een discussie met de burgemeester. Ook in het openbaar bestuur is het niet wenselijk dat alles direct op straat komt te liggen. Om mensen niet te beschadigen, maar ook om Waalre niet te beschadigen. Toch meent er blijkbaar iemand dat dat nodig is. Diep triest.

Verder lezen

Politiek is juist ook zelf acties ondernemen

Het is heel gemakkelijk om als politieke partij ‘succes’ te hebben door iedereen naar de mond te praten. Dus bijvoorbeeld alle voorzieningen moeten in stand blijven, maar de belasting mag niet verhoogd worden. Of nieuwe ontwikkelingen zijn ‘niet bekend bij onze inwoners en dus ongewenst’. Denk hierbij aan het actuele dossier windmolens en zonneparken als onderdeel van de energietransitie en het Klimaatakkoord. Juist bij dit soort moeilijke onderwerpen mag je als politicus niet wegduiken, maar dien je na te gaan wat heb je er zelf aan gedaan om meer bekendheid te geven aan het onderwerp en wat weten wij meer

Verder lezen

Open brief voor deelnemers cursus Politiek Actief en andere geïnteresseerden in de lokale politiek

Hartelijk welkom op de website van ZW14 – Zelfstandig Waalre 2014! Wij nodigen u van harte uit om onze Open Brief te lezen en ook een blik te werpen op onze website. Dan ziet u dat actief zijn in de politiek veel meer is dan een debat in een raadsvergadering. Suggesties of vragen? Gewoon even bellen of mailen!Lees verder onder de foto. NaschriftOp 19 mei had Bert Links een speeddate met een aantal deelnemers van de cursus Politiek Actief. N.a.v. enkele vragen en reacties: De naam Zelfstandig Waalre 2014 geeft niet alleen aan dat wij graag willen dat Waalre zelfstandig

Verder lezen

Vergroot uw kennis over zonne- en windparken in Waalre

In de gemeenteraad van 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een amendement van ZW14 gesteund om de zoekgebieden voor zonne- en windenergieparken nog niet definitief vast te leggen. Wij vonden dat de inwoners nog onvoldoende betrokken waren geweest bij eventuele keuzes of dit belangrijke onderwerp. Zie ons bericht van 23 feb j.l.. De wethouders hadden hier geen moeite mee, omdat er sowieso eerst een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt zou worden over mogelijke locaties in de hele regio. Die is inmiddels hier beschikbaar en het is mogelijk om daar zienswijze op in te dienen tot 14 juni 2021.

Verder lezen

Recyclen van oudjes

Tot slot (zie namelijk de eerdere berichten op deze website) iets over het ‘recyclen van oudjes in de gemeenteraad’, ook een term die recent in verschillende media opdook.ZW14 beschouwt ‘recycled oudje’ als een geuzennaam. Mensen worden steeds ouder en zijn gelukkig steeds langer geestelijk en lichamelijk gezond. Juist levenservaring kan belangrijk zijn voor een relativerende inbreng in het bestuur. Met recycling gaat die goede grondstof niet verloren. Lees ook de uitleg van andere begrippen die in verschillende media genoemd zijn over de politiek in Waalre:Overstappen-naar-versus-het-oprichten-van-een-politieke-partij/Verplicht-stemgedrag-van-volksvertegenwoordigers/Oud-bloed-versus-nieuw-bloed-in-de-gemeenteraad/

Verder lezen

Oud bloed versus nieuw bloed in de gemeenteraad

Er zijn vele langlopende dossiers in een gemeente. Denk in Waalre bijvoorbeeld aan de aanpak van het doorgaand verkeer door verschillende dorpskernen. In 2002 was er nog niets. Er was geen samenwerking tussen fracties, laat staan tussen gemeentes in de regio, het was ieder voor zich. Door mensen te kennen en dossiers te volgen, cruciale bestuurlijke posities en besluiten in de juiste richting te lobbyen, is het gelukt om financiële middelen (140 miljoen Euro) en politiek draagvlak te krijgen en te behouden voor een bepaald tracé. Op dit moment vindt uitvoering plaats en wordt een nieuwe weg -de Westparallel N69-

Verder lezen

Verplicht stemgedrag van volksvertegenwoordigers?

Mag je in de politiek geen eigen mening meer hebben? Het antwoord is ja en nee. Het belangrijkste is -vindt ZW14- dat feiten ten grondslag liggen aan meningen, zo nodig door het zelf doen van gedegen onderzoek en dit (openbaar) te delen met anderen. Door kennisuitwisseling en luisteren, buiten de formele vergaderingen en juist met inwoners en organisaties, vorm je je een mening over achtergronden en belangen die spelen. Dit geldt voor alle stadia van het politiek actief zijn. Tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma worden door inwoners en organisaties bijvoorbeeld allerlei ideeën aangedragen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen ook meewerken aan

Verder lezen

Overstappen naar versus het oprichten van een nieuwe politieke partij

Als u als volksvertegenwoordiger gekozen bent in de gemeenteraad/Provinciale Staten/Tweede Kamer, dan zit u daar zonder last of ruggenspraak: niemand kan u zomaar uw functie afnemen. Politieke partijen zullen u wel vooraf een document laten ondertekenen dat u uw zetel beschikbaar stelt aan de politiek partij als het om een of andere reden tot een breuk komt. Juridisch kunnen zij u niet tegenhouden om over te stappen naar een andere politiek partij of een eigen fractie te vormen. Overstappen is zo gebeurd met een briefje naar de griffier, collega-bestuurders en de buitenwereld. Het gebeurt heel veel, helaas. Veel overstappers hebben

Verder lezen

Veel plezier toegewenst aan cursisten PolitiekActief

Vanavond begint bij de gemeente Waalre de gratis cursus PolitiekActief (zie www.waalre.nl/politiekactief). Er zijn meer dan 25 deelnemers!ZW14 wenst iedereen veel plezier en hoopt dat een aantal mensen enthousiast wordt en mee gaat doen met het bestuur van Waalre. Volgens jaar zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Komende tijd is -in ieder geval bij ZW14- iedereen welkom om mee te denken bij de opstelling van het nieuwe verkiezingsprogramma. Oriënteer je ook eens op het lidmaatschap van de gemeenteraad.Iets dat cursisten alleen in de praktijk kunnen leren en waarbij iedereen zeker een eigen stijl heeft is het informele werk van een

Verder lezen