Beter benutten bestaande woningvoorraad

I.p.v. alsmaar nieuwe huizen te bouwen, waardoor er geen groen buitengebied meer overblijft, zou de bestaande woningvoorraad beter benut kunnen worden. In de Woonnotitie die op 6 juni oordeelsvormend besproken wordt, staan veel voorbeelden. Denk aan samenwonen (sic!), kamerverhuur, woningdelen of zelfs woningsplitsing. Bij woningsplitsing gelden allerlei regels, om te voorkomen dat er overlast in de buurt ontstaat of dat kwaliteit van het wonen achteruit gaat. Ook omdat dit een permanente nieuwe situatie oplevert.
Ook Mantelzorgwoningen worden genoemd: dan kan iemand die mantelzorg nodig heeft of juist verleent in een bijgebouw wonen. Zolang als dat nodig is.
In Bergeijk is het mogelijk om bijgebouwen ook te laten bewonen zonder medische indicatie. Dat is dan maximaal voor een periode van 10 jaar en de huur moet onder de huurtoeslaggrens liggen. Zie optie 1 bij
Beter benutten bestaande woningvoorraad | Gemeente Bergeijk ZW14 wil hierover graag in debat met de andere fracties of zij ook deze optie toegevoegd willen zien aan de woonnotitie.