Bezwaar maken tegen verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Onderstaande mail is gestuurd naar inwoners die eerder aan ZW14 een reactie hebben gestuurd n.a.v. de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp.

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd terug heeft u aan de gemeenteraad in Waalre een mail of brief gestuurd, waarin u aangaf het niet eens te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen in Waalre-Dorp.

Ondanks de vele bezwaren is de gemeenteraad toch akkoord gegaan met de maatregelen, onder de voorwaarde dat de meeste (dus enkele niet!) eerst worden getest voordat ze definitief worden ingevoerd. Rond 1 november a.s. vindt er met de Raad een evaluatie plaats. Waarop en hoe dan geëvalueerd wordt en of de Raad dan nog iets te zeggen heeft is onduidelijk.

Het College van Burgemeester en Wethouders is gemandateerd om nu al de zogenaamde Verkeersbesluiten te nemen. Deze zijn afgelopen woensdag in De Schakel van 17 juli 2019 bekend gemaakt. Na evaluatie zijn de maatregelen bij een ‘positieve’ uitkomst van de evaluatie meteen definitief en niet meer terug te draaien.

Wat kunt u nog doen?

  1. U kunt als inwoner bezwaar maken tegen deze Verkeerbesluiten. Het is zelfs mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen, waarmee u de definitieve maatregelen kunt tegenhouden. Uw bezwaar dient binnen 6 weken na publicatie van de bekendmaking naar het College B&W gestuurd te  zijn. Vanaf 17 juli gerekend is dat uiterlijk 28 augustus 2019!

De manier waarop u bezwaar kunt maken staat bij de bekendmaking van de gemeente in De Schakel, evenals hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen. Dit kunt u gewoon zelf doen in uw eigen woorden en vereist geen juridische teksten.

  • Van belang is na te gaan, wat de (ongewenste) effecten zijn van de tijdelijke maatregelen. ZW14 heeft bijvoorbeeld onderzocht welke straten de nieuwe ‘sluiproutes’ worden. Is daar inderdaad veel meer autoverkeer? Maak uw ervaringen -bij voorkeur met feiten onderbouwd- via mail of brief bekend bij het College B&W én bij de gemeenteraad (dus gericht ‘aan de gemeenteraad van Waalre’). Zo is uw ervaring openbaar bekend en kan meegenomen worden bij de evaluatie. Zonder uw openbare reacties is dat niet mogelijk. Zorg dat deze informatie ruim voor 1 november 2019 beschikbaar is.

Tenslotte wil ZW14 u hartelijk danken voor uw actieve inbreng bij dit onderwerp, waarvan de effecten voor velen dagelijks merkbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,

Bert A.J. Links, raadslid ZW14

Bijlage: Screenprint van de bekendmaking van het verkeersbesluit in De Schakel van 17 juli 2019

Bijlage: Link naar de website van de gemeente en de Verkeersbesluiten in de Staatscourant

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html#verkeersbesluiten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-39053.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-39087.html

Bijlage: Link naar het Gemeentenieuws zoals gepubliceerd in De Schakel van 3 juli 2019 (let op: tijdelijk betekent dat er ruim voor zaterdag 1 november 2019 informatie bij het College B&W en de gemeenteraad moet zijn van eventuele nadelige effecten.
https://www.waalre.nl/nieuws/2019/07/02/sluipverkeer-maatregelen-waalre-dorp-eerst-tijdelijk

Bijlage: Screenprint van het aangenomen raadsbesluit van het College B&W
NB. De afsluiting (‘omvormen tot fietspad’) van de Werenfriedstraat is dus direct definitief, nadat het Verkeersbesluit definitief is geworden!

Link naar de stukken van de gemeenteraad https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/9eb40f21-c2f9-43f7-9b78-7a6f2095a980

Bijlage: Link naar de website van ZW14 met de resultaten van het onderzoek waaruit blijkt wat de effecten zijn van de (nu aangenomen) verkeersmaatregelen.
http://zw14.nl/2019/05/31/veel-nadelige-effecten-van-de-sluipverkeer-werende-maatregelen-waalre-dorp/