Daar moet Water in

Volgend jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen; een nieuw verkiezingsprogramma en afwegen wat daarin moet komen.Onze suggestie: “Daar moet water in! “
Bijgaand een inspiratiedocument over water en wat u daar binnen uw gemeente zoal aan zou kunnen doen.Mede door klimaatverandering is in het stroomgebied van de Dommel o.a. sprake van ernstige verdroging. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over het grondwater waarvan jaar na jaar meer wordt verbruikt dan erbij komt. Dat gaat niet eeuwig goed!Ook door gemeenten kan een belangrijke bijdrage worden geleverd om deze trend te keren. En zo zijn er nog veel meer maatregelen rond water te bedenken die goed zijn voor mens, plant en dier.Maatregelen die de gemeente zelf of met het waterschap De Dommel kan uitvoeren. Daar wordt door veel gemeenten al stevig aan gewerkt. Zaak om dit ook tijdens de volgende gemeenteraadsperiode voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.
Wij sturen dit stuk aan alle huidige bekende gemeenteraadsleden in de verwachting dat het zijn weg zal vinden binnen uw partij. U kunt het betrekken bij uw verkiezingsprogramma, u heeft het ook in de achterzak bij de campagne en de komende coalitie-onderhandelingen. Misschien blijkt straks bij die gesprekken dat u op dat punt alvast overeenstemming met andere partijen kunt bereiken. 

Ook andere organisaties sturen info over dit onderwerp:

Op de website van www.ZW14.nl is een aparte tab over dit onderwerp: Rioolwater en droogte