De partijloze ‘gekozen’ wethouder

In het kader van de ‘Kracht van Waalre’ heeft ZW14 herhaaldelijk gepleit voor een gezamenlijke inspanning van politieke partijen om nieuwe wethouders uit Waalre te selecteren. Met goede wethouders opereren we ook sterker in regionaal verband

Door versplintering van de gemeenteraad in steeds kleinere fracties wordt het steeds moeilijker om goede kandidaten te enthousiasmeren.
Daarom pleit ZW14 voor een Partijloze ‘gekozen’ wethouder.

Lees hiervoor de inzending van Partijvoorzitter Nan Zevenhek aan de Democratic Challenge http://democraticchallenge.nl/inzendingen-herontwerpwedstrijd/ en ons ingezonden stuk in het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/brabant/gekozen-wethouder-is-nog-brug-te-ver~a12c454a/

Wie weet wat er in Waalre gaat gebeuren…!

Naschrift: een versnipperde raad speelt op vele plaatsen in Nederland en biedt ook kansen. Lees het artikel van een wethouder namens 4 partijen in Nijverdal: http://sdu.instantmagazine.com/sdu-events/focus-2018#!/politiek

Naschrift: Halverwege 2017 is ZW14 gesprekken gestart met de toenmalige oppositiepartijen AWB en GL om te onderzoeken of een dergelijke constructie (een wethouder namens meer partijen) ook in Waalre mogelijk is. Dat heeft uiteindelijk in 2018 geresulteerd in twee wethouders die namens drie partijen in het College zitten.