De robuuste regenton, je eigen wadi en … rioolsolidariteit!

Afgelopen tijd (juli 2021) zijn een aantal stukjes in De Schakel gepubliceerd van ondergetekende over water parkeren in de eigen tuin. Alles met als doel dat inwoners zelf regenwater parkeren in eigen tuin. Uiteraard als dit mogelijk is.
In de meeste delen van Waalre kan dat. Alleen dichtbij de beken of op sommige lage stukken is het niet mogelijk. (Zie de water-op-straat-kaarten van de gemeente.)
Des te belangrijker is het dat iedereen die wel regenwater zelf kan verwerken dit ook doet: net als bij de dure IC-capaciteit in de zorg, moeten we zuinig omgaan met de dure rioolcapaciteit bij de waterhuishouding. De huisarts kan heel veel oplossen. Bij regenwater kunt u zelf ook heel veel. Als iedereen dat doet, dan zijn de problemen en dus de overlast bij anderen -misschien wel in uw eigen wijk- veel minder groot.

**** Door wijziging van de website van De Schakel is doorlinken naar de stukken niet meer mogelijk. Daarom hieronder een link naar de stukjes op deze website ****

De robuuste regenton
Creëer je eigen wadi
Rioolsolidariteit…huh?