De waarde van een bede

Wat is de waarde van een bede als het bij woorden blijft en de daden ermee in conflict zijn?

Het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel start zijn openbare vergadering altijd met de bede waarin men uitspreekt dat ‘men respect heeft voor elkaars meningen’.

Het getuigt echter niet van respect als men politieke tegenstanders in verschillende openbare media zwart maakt en dingen in de mond legt die helemaal niet gezegd zijn. Toch is dat wat recent gebeurd is in het waterschap. Zelfs enige tijd nadat duidelijk was dat een dergelijke manier van omgaan met politieke tegenstanders niet past bij de door leden zelf uitgesproken bede, doen fracties het gewoon nog eens.

Een excuusbrief van een van de betrokken fracties hierover, mocht vooral niet openbaar gedeeld worden.
Een andere fractie was zelfs niet aanwezig bij de bespreking van de betreffende schadelijke incidenten door de fractievoorzitters.

Blijkbaar is dat de nieuwe bestuurscultuur bij waterschap De Dommel.
Helaas lijkt het erop dat ook het waterschapbestuur van De Dommel niet meer streeft naar breed gedragen oplossingen voor waterproblemen, maar mee gaat met de politieke wijze van besturen en macht uitoefenen zoals de andere bestuurslagen dit vaak ten toon spreiden.