Denktank Waalres Energie Kansen

De op 23 februari j.l. begonnen oorlog in de Oekraïne laat zien hoe belangrijk energie is: we kunnen niet zomaar zonder Russisch gas. Terwijl met die inkomsten we wel de oorlog financieren tegen een soeverein land met een democratisch gekozen bestuur.
Niets doen was al geen optie, daarom had ZW14 al in december 2021 ingestemd met een zonnepark in het zuiden van Ekenrooi, mits landschappelijk mooi ingepast EN de voordelen moeten vooral (liefst volledig) bij de inwoners van Waalre terecht komen. (Zie onze uitgebreide webpagina hierover.)
Maar niet iedereen heeft geld om te investeren, terwijl wel veel mensen problemen hebben met de betaling van de energierekening (energiearmoede).
Dit is een van de uitdagingen waar Waalre voor staat de komende jaren.
WIE wil meedoen met een Denktank Waalres Energie Kansen om zowel Energiearmoede aan te pakken als grootschalig energie op te wekken met minimale schade aan ons mooie buitengebied.

Denk bijvoorbeeld aan een Gezamenlijk Energiefonds Waalre. Dat vergelijkbaar qua opzet is als het Rioleringsfonds: in plaats van investeringen in het riool, doet het Energiefonds investeringen in infrastructuur voor het opwekken van energie en verdeelt de opbrengst over de huishoudens in Waalre. Een soort omgekeerde rioolheffing, namelijk eentje die uitkeert per aangesloten woning of bedrijf i.p.v. belastinginning.

Er kan geïnvesteerd worden in een zonnepark, maar ook in Powernest (combinatie van zonnepanelen en windturbine) op grote daken. Omdat een eventueel zonnepark dan in handen van de gemeente is (dat zijn u en ik) hebben wij als inwoners volledig zeggenschap op de uitvoering. Dus een mooie landschappelijke inpassing bijvoorbeeld.

Natuurlijk zijn er heel veel bezwaren waarom iets dergelijks niet kan. Maar een Denktand denkt in kansen. Als die kansen groot genoeg zijn, dan is er goede reden om de bezwaren/belemmeringen keihard aan te pakken.

Er hebben zich al drie deelnemers gemeld. Denkt u ook mee? Mail naar NanZevenhek @ gmail . com