Dit is Ad Dams


Een stem op Ad is een stem op het verenigingsleven

Geboren (1951) en getogen in Waalre, Gymnasium Augustinianum in Eindhoven, studie Germaanse Taal- en Letterkunde (Duits) aan Katholieke Universiteit Nijmegen, bijvakken Dialectkunde en vakdidactiek, later aangevuld met management communicatie en Europees Bedrijfsmedewerker. Werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker/redacteur aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Kath. Universiteit Nijmegen), beleidsmedewerker Brabantse heemkunde, maar de meeste tijd als eerstegraads docent Duits. Kennis opdoen, verpakken en doorgeven, zodat anderen er iets mee kunnen is de doorgaande lijn. Daarom ook na de pensionering nog enkele dagen per week (nog steeds) actief in het onderwijs.

Kenner van de (cultuur)geschiedenis van Waalre en vooral de gebouwde en ongebouwde monumenten, is hij al jarenlang lid van de gemeentelijke monumentencommissie. Hij woont zelf in een rijksmonument in een van de best bewaarde beschermde dorpsgezichten van Noord-Brabant. Lid van de overheid van het Sint-Martinusgilde (“koning”), bestuurslid van de Hein Mandosstichting (taal en spreekwoorden) en de Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben (cultuurgeschiedenis). Daarnaast binnen de H.Willibrordparochie actief als akoliet en koster. Mede-organisator van de carnavalsoptocht en het Sint-Maartensvuur. En hoe kan het anders bij een boerenzoon: nog actief als hobbyboer op de plek waar de familie al 2 eeuwen boerde.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ad Dams staat voor ZW14 op de kieslijst omdat ‘Het verenigingsleven is van enorm belang. Nieuwe voorzieningen zijn nodig, want niet alle verenigingen passen in het Huis van Waalre. zeker nu ’t Hazzo in Aalst tegen de vlakte gaat en Het Klooster in Waalre haar deuren gaat sluiten.” Ad vindt het belangrijk dat Het Klooster beschikbaar blijft voor verenigingen, maar dat zou prima kunnen door een deel van Het Klooster weer een woonbestemming te geven. Dat biedt ook kansen voor de vele woningzoekende Waalrese jongeren, maar misschien ook wel senioren die van drukte houden. De begane grond zouden verenigingen dan kunnen gebruiken. Voorwaarde is dat het monument 1 eigenaar heeft, die verantwoordelijk is voor behoud van het monument. Samen met ZW14 hoopt hij mensen te inspireren om samen de uitdaging van Het Klooster aan te gaan.