Een geslaagd experiment

Als lid van het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel had ik een uitnodiging gekregen voor de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van de Regio Noordoost Brabant. Het was een experimentele avond, waarbij volksvertegenwoordigers van gemeentes en waterschappen in Noordoost Brabant uitgenodigd waren om ideeën te delen en te toetsen. voor regionale samenwerking. Op de betreffende avond kon je je idee toelichten en konden de volksvertegenwoordigers via een stemming (met ‘Mentimeter’) aangeven of ze het wel of niet een goed idee vonden. Bij voldoende steun zou het idee vervolgens voorgelegd worden aan de afzonderlijke gemeenteraden en waterschappen.
Dit inspireerde mij om een Suggestie in te dienen om ‘Burgers te ontzorgen bij het creëren van ruimte voor de regen’. Zie bijgevoegd mijn suggestie.
Op de avond zelf bleek echter dat het onderwerp van de avond en dus ook de suggesties gingen over de nieuwe Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van de Regio Noordoost Brabant. Zie https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/vvb-samenwerkingsagenda-richting-2030

Gelukkig kreeg ik van de voorzitter Jack Mikkers toch de gelegenheid om mijn suggestie toe te lichten. Dijkgraaf Lambert Verheijen zegde toe dat het idee meegenomen zal worden bij de Klimaatadaptatieplannen waar waterschappen mee bezig zijn. Een van de vragen uit de zaal ging over de hoogte van de waterschapsbelasting en waarom subsidie nodig was. Mijn antwoord: als we alle regenwater in de toekomst door het riool af willen voeren, dan moeten de waterschappen grote investeringen doen in zeer grote Riool Water Zuivering Installaties en ook gemeentes moeten grote investeringen doen in het riool, dus zeer hoge lasten voor de burger. Nog afgezien van de nadelige effecten voor het terugwinnen van grondstoffen uit het rioolwater en de droogte en hittestress die zullen toenemen.

Al met al vond ik het een zeer geslaagd experiment, met goede kernachtige discussies. Kortom een leuke openbare vergadering, met gelukkig ook toeschouwers op de publieke tribune. Waarbij met respect en aandacht voor elkaar gedebatteerd werd. Met resultaat!