Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht: dat bleek maar weer eens toen vele aanwonenden van de Traverse in Waalre Dorp bezwaar maakten tegen de keuze van de gemeenteraad voor een verharding van gebakken klinkers in hun straat. Een verharding met een onregelmatig oppervlak dat garant staat voor geluidsoverlast en trillingen. Bewoners gaven aan dat zij zich niet gehoord voelden door de gemeente in de keuze voor deze verharding’. Naast de bezwaarschriften, schreven ze  ingezonden brieven in diverse media en namen persoonlijk contact op met raadsleden. Het was een uiterste poging om te voorkomen dat ze nog eens 40 jaar met ongezond veel lawaai en trillingen zouden moeten ‘leven’.
Ondanks dat de bezwaren juridisch ‘niet ontvankelijk’ waren, gaven de gemeenteraad en het college in December aan tóch ernaar te willen luisteren. Na vele gesprekken met aanwonenden heeft wethouder Jan van Burgsteden een voorstel gedaan voor zogenaamde ‘stille stenen’ als verharding van de Traverse. Dat is dinsdag 19 januari j.l. door de gemeenteraad overgenomen.

Stille stenen zijn klinkers die een geluidsreductie tot 50 % kunnen bewerkstelligen. De wethouder benadrukte dat de fundering van de weg extra bepalend is voor een optimale reductie in geluid en trillingen. ZW14 is blij met het bereikte resultaat. Samen met andere politieke partijen is het door het indienen van amendementen en het op de agenda zetten van ingekomen brieven (namelijk de bezwaarschriften) gelukt om het oorspronkelijke besluit uit September te veranderen.
De bewoners hebben met hun gezamenlijke inspanningen een cruciale rol gespeeld in de definitieve keuze voor stille stenen. Proficiat!

Namens de fractie ZW14
Bert A.J. Links, fractievoorzitter

Gebruik de zoekterm ‘Traverse’ om meer stukken te lezen over dit onderwerp