Eigen quick scan evaluatie Traverse

Zomaar een paar voorbeelden:
– heel sterk afgeronde hoeken, zonder stoeprand, zodat automobilisten er lekker snel over heen konden rijden. Ook veel kapot gereden beplanting op de hoeken.
– geen hinderlijke drempel bij de toegang vanaf de Willibrorduslaan naar de 30 km zone, zodat automobilisten zich niet bewust werden van de 30 km zone
– stenen die een oversteek zouden moeten markeren, maar praktisch in precies dezelfde kleur waren uitgevoerd als de rijbaan en oversteken heel gevaarlijk is.
– grote brede ‘pleinvormige’ stukken op de weg, die uitnodigde om hard te rijden
– drempels die verlaagd waren, omdat ze overlast gaven bij aanliggende huizen. Maar door de verlaging was er geen reden meer om rustig te rijden
– ontbreken van stoepranden die voor automobilisten vervelend zijn om tegenaan te rijden. De door ‘stakeholders’ gewenste zichtbare markering van de rijloper’ was door burea Kragten uitgewerkt middels overrijdbare banden
– ook bij de bushalte was er zelfs geen sprake van een normale troittoirhoogte als afscheiding met de weg
– klachten dat doorgaand verkeer rechts geen voorrang geeft.
– klachten van fietsers dat ze bang zijn er te rijden. Omdat automobilisten hen snijden.
– putdeksel die los rammelen en in huis overlast geven, doordat ze precies in de rijbaan liggen.

Daarom zou het goed zijn de Traverse Zuid eerst goed te evalueren, voordat met de Traverse Noord begonnen worden.

NB. Bij de gemeenteraad is een brief van de Fietsersbond binnengekomen, waaruit blijkt dat men geen voorstander (meer) is van fietsers op de rijbaan van de Traverse:
Herinrichting Traverse Noord en Waalre-dorp – Ingekomen stukken – Gemeente Waalre met een interessante links over hoe het wel zou kunnen:
3050.pdf (fietsersbond.nl)