Gegevens van de ANBI

Nog aan te vullen nav brief van de belastingdienst dd 27 maart 2021

Bron: www.belastingdienst.nl/anbi

Is de instelling geen grote ANBI?

Dan mag u het standaardformulier gebruiken, maar dat hoeft niet.

Als u geen gebruik maakt van het formulier, moet u de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

U kunt de vereiste gegevens op een eigen website van de ANBI publiceren, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.