Gegevens van de ANBI / een gift aan ZW14

Giften aan ZW14 zijn aftrekbaar van de belasting. Hieronder staan screenprints van het Standaardformulier publicatieplicht van de ANBI Algemeen van de belastingdienst.
Wilt u een (minimaal gedurende 5 jaar) periodieke schenking doen? Vraag dan bij fractieZW14 @ gmail.com ons formulier op, dan kan dat zonder tussenkomst van de notaris geregeld worden en kunt u de volledige gift van uw belasting aftrekken.
Ons rekeningnummer is NL 05 RABO 0301 1845 77 t.n.v. J. Zevenhek fractie ZW14
Ons RSIN nummer is 853441522