Gezocht kandidaat-raadsleden

ZW14 heeft afgelopen jaren met heel veel mensen contact gehad. Bijvoorbeeld bij de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp en de Eindhovenseweg, de JOP in de Voldijn, het suppen op het Gat van Waalre, het buitengebied Aalst, herinrichting van de winkelcentra, wateroverlast, windenergie, glasvezelnetwerk etc.
Als Zelfstandig Waalre 2014 -ZW14- hebben we geprobeerd u erbij te betrekken en zelf onderzoek te doen, onafhankelijk van het College B&W. Daardoor is het gelukt een aantal voorgenomen besluiten aan te laten passen. Een en ander kunt u terugvinden op deze website.

Op dit moment ligt er een belangrijk document ter inzage, namelijk de Omgevingsvisie Waalre. (Zie Home – Omgevingsvisie Waalre Stack). Dit plan schetst een beeld van het toekomstige Waalre. Het is een juridische document, waar plannen straks aan getoetst zullen worden.
Er staat bijvoorbeeld in waar straks voor woningbouw of bedrijventerreinen mogelijk is of grootschalig energie opgewekt kan worden, waar wegen komen te liggen (let op de kleine streepjes) of juist niet etc. Kortom, bekijk dit document alstublieft goed.

Als u onderdelen ervan heel goed vindt, of juist niet, dien dan een zienswijze in. Alleen als u op deze wijze reageert kan de gemeenteraad daar kennis van nemen en vervolgens eventueel besluiten de Omgevingsvisie aan te passen. Tot en met 20 oktober 2021 kunt u een zienswijze indienen:

Tot 20 oktober 2021 kunt u nog een zienswijze indienen op de Omgevingsvisie van de gemeente #Waalre. Zie  Home – Omgevingsvisie Waalre Stack  De gemeenteraad zal de eventueel geamendeerde Omgevingsvisie vaststellen.
Komende (tientallen) jaren zal de Omgevingsvisie concreet uitgewerkt gaan worden. Dus door o.a. de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2022 gekozen gaat worden.
Daarom is ZW14 op zoek naar een nieuwe generatie politici die hiervoor verantwoordelijkheid wil nemen. Die oog hebben voor het algemeen belang, niet zomaar iets aannemen, openstaan voor andere meningen, veel contacten hebben en zo nodig zelf onderzoek doen.
Tegenover het raadswerk staat een maandelijkse vergoeding. Fractievertegenwoordigers krijgen een vergoeding per vergadering. Daarnaast hoor je over alles wat er speelt in Waalre en waar je niets over leest in de krant of op de sociale media en leer je heel veel over het openbaar bestuur in Nederland.
Begeleiding van de nieuwe generatie politici die graag het politieke handwerk leren is vanzelfsprekend. Al doende leert men. Daarbij is het de kunst niet alles zelf te willen doen, maar juist ook samen te werken met andere fracties en raadsleden, de wethouders en de burgemeester: alleen samen kunnen wij onze mooie gemeente goed besturen!
Denkt u er alstublieft over na of u misschien de geschikte kandidaat bent voor ZW14, of dat u een geschikte kandidaat kent. Stuur deze mail gerust door.
Uiteraard kunt u mij benaderen voor meer informatie of een nadere kennismaking.
Hartelijk dank!
Nan Zevenhek
Partijvoorzitter ZW14
06 – 21500521                          nanzevenhek @ gmail.com