Glasvezel moet betaalbaar zijn voor iedereen

Rond 30 mei 2020 hebben inwoners van het buitengebied een brief ontvangen van KT Waalre, die voor 15 juni a.s. beantwoord moet worden. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 1500 Euro voor aansluiting aan het glasvezelnetwerk. Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 70%) zal er geen glasvezelnet aangelegd worden in de wijk (definitie KT Waalre).
Het merendeel van de inwoners van Waalre heeft 0 Euro betaald onder bepaalde voorwaarden.

ZW14 kreeg hierover verschillende signalen en heeft uitgezocht wat hierover in het verleden is besproken in de gemeenteraad. O.a. in presentaties.
Ook heeft ze proberen te achterhalen hoe het indertijd geregeld is met de financiering van het drukriool in het buitengebied (ca. 15 jaar geleden). De stukken zijn niet gevonden, maar ons beeld werd bevestigd door een van de bewoners van het buitengebied, nl. dat de gemeente uiteindelijk  de kosten voor zijn rekening nam.
In bijgevoegde PDFs staan de resultaten van ons onderzoek met vragen voor het College ter beantwoording in de raadsvergadering van 9 juni 2020. Ook is er een eerste opzet gemaakt voor een motie vreemd aan de orde van de dag.
U kunt de vergadering van dinsdag 9 juni niet zelf bijwonen, maar wel live volgen via https://waalre.raadsinformatie.nl . Het vragenhalfuur is een van de eerste onderwerpen op de agenda. De stukken staan hier: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/a0bc1cce-1c51-415c-9fe6-9e69edd1fb80Naschrift: overleg met de directeur van  KT Waalre (nu WeConnect) en samenwerking met buurtverenigingen heeft geresulteerd in een verlaging van het aansluittarief van 1500 Euro naar 500 Euro per huis.