Gratis boekje ‘Water in de tuin’

Afgelopen zomer was zeer droog en warm. Door de langdurige droogte staat er in December 2018 nog steeds vrijwel geen water in de vennen in het bos en de vlindertuin. De grondwaterstand heeft zich nog lang niet hersteld, daarvoor zou het maandenlang moeten regen. Daarom is het belangrijk om regenwater dat hier valt zolang mogelijk in ons gebied vast te houden. Ook voor het voorkomen van wateroverlast zoals in juni 2016, is het nodig veel meer regenwater ‘lokaal te parkeren’. In 2017 heeft ZW14 samen met de raadsfractie GL en de waterschapsfractie WaterNatuurlijk (WN) de WaalreWaterdag georganiseerd. Als resultaat is in januari 2018 er een motie van ZW14 unaniem aangenomen om 25.000 Euro per jaar beschikbaar te stellen om particulieren te helpen regenwater op hun eigen grond te verwerken. Bij vervanging van riolen in de wijken wordt hierover al voorlichting gegeven. In 2019 besluit de gemeenteraad over een subsidieregeling waarmee individuele burgers subsidie kunnen krijgen voor het opslaan van regenwater in de tuin. Wilt u nu al aan de slag? Laat u inspireren door het boekje ‘Water in de tuin’, ZW14 heeft een aantal exemplaren om uit te delen. Mail daarvoor naar fractieZW14@gmail.com.