Hoe controleer je het College B&W?

Hoe controleer je het College B&W ?Op de website www.waalre.nl staan de openbare verslagen van het College van Burgemeester & Wethouders (B&W): zie www.waalre.nl ‘bestuur&organisatie’ ‘bestuur’ ‘college van B&W” en vervolgens de optie voor de besluitenlijsten selecteren.

Omdat de verslagen niet te begrijpen zijn voor een buitenstaander heeft ZW14 op 6 januari 2015 hierover onderstaande vragen gesteld. Wat vindt u van onze website? Is die wel duidelijk? Laat het ons weten! Aan: College B&W Waalre Kopie: fractievoorzitters Geacht College, Naar aanleiding van een aantal vragen van burgers heb ik recente verslagen van B&W bekeken. De (goedgekeurde) verslagen van de Collegevergaderingen zijn openbaar, zodat raadsleden en burgers kunnen volgen (controleren) wat er in hun gemeente gebeurt. Een steekproef van recente verslagen laat echter een taalgebruik zien, dat onduidelijk is en niet te begrijpen voor buitenstaanders. Bijvoorbeeld het verslag van 2 december 2014:
–          Wat zijn ‘gewoontedagen’?
–          Wat is een ‘verhelderingsactie’ bij Financien, wat gaat dat kosten?
–          Wat is het doel van de bestuursovereenkomst Routebureau Brabant? Bijvoorbeeld het verslag van 9 december 2014
–          Afsluiten van de verbinding Hein Mandosplaats – Bergstraat??? Er is maar 1 toegang voor de auto’s en de voet/fietsverbinding wordt intensief gebruikt. Een ‘omdat’ zou niet misstaan in het verslag.
Bijvoorbeeld het verslag van 16 december 2014
–          Een extra bedrag van 150.000 Euro reserveren voor het PlusTeam en deze extra bevoegdheden te geven. Kan dit zomaar en hoe wordt gebruik ervan gecontroleerd? Er wordt diverse keren verwezen naar een ”RIB” Raadsleden Informatie Brief, maar bij iets beter te begrijpen verslagen van B&W zou dit niet nodig hoeven te zijn. Graag uitleg over in ieder geval bovenstaande punten, maar nog liever: beter leesbare verslagen van de B&W vergadering. Hoogachtend, Nan Zevenhek Fractievoorzitter ZW14

Op 12 februari 2015 heeft ZW14 antwoord gekregen van het College: een meerderheid van de fracties vindt het niet nodig de verslaglegging aan te passen. (Lees het antwoord op onze vragen).