Bijdrage aan begrotingspecial november 2019

*** onze bijdrage aan de begrotingspecial van november 2019 ***

Partijen schrijven bij begrotingen altijd graag -net zoals bij verkiezingen-  wat ze willen bereiken.  Voor ZW14 ligt de nadruk op onderwerpen als zorg, verkeer, cultuur en duurzaamheid. Onderwerpen die u deels ook bij andere partijen tegen zal komen. Bij het aanpakken van deze onderwerpen, door het College en de gemeenteraad, is het “HOE” net zo belangrijk.
HOE komt de gemeenteraad tot een besluit?
HOE is de voorbereiding en met welke alternatieven?
HOE worden alle belanghebbenden tijdig betrokken?
HOE wordt informatie gedeeld en beargumenteerd ?
HOE stellen partijen zich op?
Democratie is niet het nemen van besluiten met een meerderheid van de helft plus één, maar het zoeken naar breed draagvlak. Een onafhankelijk voorzitter – in de gemeenteraad de burgemeester- kan daarbij een belangrijke verbindende rol spelen.
Raadsleden die onderling  luisteren en openstaan voor elkaars mening vormen een  ‘effectieve tegenmacht’ in de lokale democratie. Zo is het ook bedoeld. De taak van de gemeenteraad  is niet het klakkeloos instemmen met beleid en voorstellen van het College.  Bij samenspanning van coalitiepartijen -zoals nu het geval – krijgen voorstellen van het College echter altijd steun. Meerdere initiatieven om onderwerpen aan te pakken en een breed draagvlak creëren was de inzet van ZW14.
Helaas mislukt. Eigenlijk zit de oppositie er voor jan met de korte achternaam.
ZW14 vindt bovenstaande ‘werkwijze’ geen recht doen aan het doel van de gemeenteraad. Verbetering van de vergaderstructuur kan helpen. Parallelle voorbereidende vergaderingen met inbreng van alle raadsleden en éénmaal in de zoveel weken een besluitvormende vergadering. Overzichtelijk en herkenbaar voor alle betrokken burgers die nu door de vele vergadermomenten het overzicht missen.
Het ‘HOE’ is ook belangrijk bij participatie van burgers in gevoelige dossiers zoals  recent ‘de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp’. Zijn alle belanghebbenden gehoord, is er voldoende informatie en kennis aanwezig? Welke tegengeluiden zijn er en zijn deze bekend bij de gemeenteraad?  Zijn de consequenties van maatregelen voldoende onderzocht? Helaas is daar het nodige mis gegaan. Onderwerpen die door de raad behandeld worden verlangen een zeer zorgvuldig proces.
ZW14 hoopt dat u met dit stukje een beetje inzicht heeft gekregen in de essentie van het ‘HOE’, maar ook dat wij ons voor verbetering keihard inzetten. Het is in het belang van alle inwoners dat de gemeenteraad goed functioneert, zowel binnen als buiten de raadszaal!

Ons team:
Bert Links, Ad Dams en Gerard Lammers. Met dank aan Maria van der Sar en Nan Zevenhek