Hoe zijn besluiten van gemeenteraad verwerkt in RES MRE 1.0?

De gemeenteraad van Waalre heeft op 22 juni 2021 geamendeerde zienswijzen op de Concept RES MRE 1.0 aangenomen. Op 21 juli 2021 is een definitieve versie van de RES MRE 1.0 vrijgegeven met een reactie op de zienswijzen van gemeenten, stakeholders en anderen. Zie
Waar staan we nu – Energieregio MRE

Gezien de grote impact van dit dossier over zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in de regio is ZW14 nagegaan wat er gebeurd is met de besluiten van de Waalrese gemeenteraad. (De controlerende taak is een van de taken van de gemeenteraad.)

Lees hieronder onze vragen, die door het College B&W binnen 6 weken beantwoord moeten worden:

Lees ook onze eerdere berichten over de ”energietransitie” op deze website.