Holle frases en telefoontjes

Sommige coalitiepartijen betichten in maart 2018 ZW14 ervan, dat ze ‘holle frases’ uiten, hun voorstellen geen inhoud hebben en altijd ‘roepen dat we tegen zijn’. Toch even een korte inventarisatie gemaakt van onze successen… 

Motie van ZW14 unaniem aangenomen, maar niet uitgevoerd:
Motie vergroot Waterbewustzijn van november 2014 (!)
Deze motie is niet uitgevoerd en ondanks protest van ZW14 wel afgevoerd van de lijst openstaande moties. Zie /http://zw14.nl/motie-vergroot-waterbewustzijn-aangenomen/

Motie wel aangenomen, maar nog niets van te zien:
Na een zware discussie is een motie van ZW14 wederom over water in december 2017 (!) aangenomen: Zie de motie ‘Regenwater parkeren
Luister naar de Audioband om te weten hoeveel moeite sommige partijen doen om een amendement of motie van ZW14 tegen te houden: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/d7dfac99-fb8b-48e8-b346-d48a454d32a0

Tot nu toe is hier nog geen uitvoering van zichtbaar. Ook zoektermen ‘regenwater’ of ‘hemelwater’ op de website www.waalre.nl leveren niets op. Erg leuk is, is dat in meerdere verkiezingsprogramma’s in 2018 nu WEL aandacht geschonken wordt aan Water…!
Waarom is een andere manier met regenwater omgaan belangrijk: er komen steeds zwaardere regenbuien. Het huidige riool kan dit niet aan. Als alle woningen regenwater, waar het kan, gewoon in de grond laten zakken en dus niet via het riool afvoeren, dan is het niet nodig om versneld riolen te vervangen. Dat scheelt enorm veel geld in de komende jaren. Dat geld besteedt ZW14  bijvoorbeeld liever aan de jeugd, verenigingen en een mooie omgeving.

 Ideeën van ZW14 overgenomen en in een amendement of motie van de coalitie aangenomen:–  Het raam in de grote zaal van het Huis van Waalre. Tijdens de commissie behandeling werd gezegd ‘mevrouw Zevenhek dit is een detail’ en alleen de PvdA was voor. ZW14 heeft onderzocht dat de door het College gebruikte argumenten niet klopten en dit voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder. In het verslag stond een vage uitspraak dat een ‘raam wel zou kunnen’. ZW14 heeft toen de PvdA benaderd voor een mogelijk amendement. Die was echter totaal niet bereikbaar en vervolgens diende de voltallige coalitie een amendement in voor een raam in de grote zaal met uitzicht op het ven….
Lees hier het onderzoek over de tribunes dat aan de wethouder is voorgelegd:  

 ZW14, GL en AWB hebben een motie ingediend om buurtruimte te behouden bij ’t Hazzo. De coalitie liet herhaaldelijk blijken dat ze dat niet wilden. Maar na druk van de publieke opinie, steunden ze niet de door bovenstaande partijen ingediende motie en dienden als coalitie een eigen motie in met hetzelfde doel.

Recent ons initiatiefvoorstel voor behoud van ’t Hazzo met een ouderenexpertisecentrum, niet gesteund, maar het laatste onderwerp is er uitgehaald voor een motie van D66. Voorheen zeiden ze daar niets over…

Met goed lobbywerk buiten de vergaderingen om was toch iets te bereiken:
Het College wilde in 2014 vrijwel per direct Het Klooster verkopen. In de Commissievergadering heeft ZW14 bepleit, om initiatiefnemers een jaar de kans te geven voor een reddingsplan. Zonder dat een amendement nodig was, is tussen de Commissievergadering en de Raadsvergadering het besluit aangepast.

Aanleg van het fietspad Oude Spoorbaan: bepaalde fracties in de huidige coalitie waren zwaar tegenstander en verspreidde de gekste berichten.
Saillant detail: D66 was een grote tegenstander van het fietspad (na er eerst voorgestemd te hebben). Tijdens de coalitieonderhandelingen van 2013 (!) vond D66 echter de zondagsopenstelling van winkels belangrijker dan het tegenhouden van het fietspad. Kwestie van keuzes maken.
Nog een saillant detail: de VVD was tegen het fietspad, maar claimt het in 2018 in haar verkiezingsprogramma als een van haar successen.

Behoud van het Raadhuis Aalst-Waalre, want in een besloten vergadering in 2013 was door een grote meerderheid gezegd dat slopen prima was, maar ZW14 raadsleden hebben samen met AWB bepleit om het te behouden. De VVD vond het voldoende als er een aantal stenen van het Raadhuis Aalst-Waalre behouden bleven en bijvoorbeeld in het ven getoond werden. Nu staat een foto van het herstelde Raadhuis prominent op de voorpagina van het VVD-verkiezingsprogramma van 2018.

Ook de wijze waarop het Raadhuis Aalst-Waalre gekoppeld is aan het nieuwe gebouw is ‘lobbywerk’ tijdens de werkgroepvergadering geweest.

Andere voorbeelden:
– aanpak wateroverlast Arembergstraat
– zonnepanelen langs de A2: dit is door ZW14 in de werkgroep Duurzaamheid geopperd en tot onze verbazing zal dat uitgevoerd gaan worden. 

Niet voor de buitenwereld te controleren ‘’toezeggingen’’
Heel vaak zijn er toezeggingen gedaan, die echter niet in het verslag zijn terug te vinden en dus niet meer controleerbaar. ZW14 kreeg geen steun voor betere schriftelijke verslaglegging. ‘Burgers kunnen de band van de vergadering afluisteren’….

Negeren van inbreng

Bij de discussie over het AZC heeft ZW14 vragen gesteld, mede nav. Gesprekken met inwoners. Die zijn echter ondanks toezeggingen in geen enkel verslag of ergens anders terug te vinden. Zie ons eigen onderzoek.

Helaas is het bij veel meer onderwerpen het geval dat tegengeluid genegeerd wordt, of afgedaan als een ‘hetze’. Door partijen die zogenaamd burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben staan.  Dat moet in het nieuwe bestuur van Waalre anders. 

Andere successen niet genoemd in enig overzicht: bijvoorbeeld het Bijenlint

Wat schandalig is: De website van de gemeente laats NIETS meer zien van de gemeenteraad als je zoekt op een onderwerp. De aanpak van de slechte verslaglegging etc. wordt lacherig weggewuifd ‘men kan toch de geluidsband afluisteren’. Hier wil ik graag nog onderzoek naar doen. Ons verzoek om dit via de Rekenkamer te onderzoeken werd niet gesteund.
Burgers kunnen dus niet controleren wat de raad doet: een zoekterm op de website levert nooit een hit op in de vergaderstukken van de gemeenteraad of het College: vroeger wel.
Ook de ‘verslaglegging’ is niets: ‘men kan toch de band afluisteren’.

Een nieuwe gemeenteraad MOET dit verbeteren…! Uw stem telt dus.