Ingediende zienswijze op Provinciaal Milieu en WaterPlan (PMWP)

Ingediende zienswijze op Prov.Milieu en WaterPLan

Nan Zevenhek heeft op 19 juli 2017 een zienswijze ingediend op het Provinciaal Milieu en Waterplan (zie www.brabant.nl ):

Er wordt uitgegaan van de trits sparen, aanvoeren, accepteren/adopteren.

Mijn zienswijze is dat daarin een belangrijke tussenstap ontbreekt die in grote delen van Brabant wel toe te passen is, namelijk infiltreren.

Toelichting:
Het infiltreren is dan m.n. bedoeld voor het infiltreren van (schoon) hemelwater. Juist ook door burgers. Die willen immers zoals in het PWMP staat, invloed hebben op hun leefomgeving. Door hen meer waterbewust te maken, kunnen ze zich ook bewust worden van hun rol in het overnemen van watertaken. Met een positief effect op hun leefomgeving.
Daarbij geldt ‘alle beetjes helpen’. Ook de Deltacommissaris heeft dit aangegeven met promotie van de actie ‘Steenbreek’: minder verharding van tuinen en meer infiltratie van hemelwater. Dat is goed voor reductie van de piekafvoer en het kan in grote delen van Brabant zorgen voor aanvulling van het grondwatersysteem. Dat daarmee robuuster wordt en dus meer kansen biedt voor watergebruik door natuur, landbouw en economie.
Door burgers instrumenten in handen te geven, via open data over de (lange termijn) grondwaterstanden kunnen ze zien of hun gezamenlijke inspanning effect heeft. Bij eventueel gebruik van regentonnen is er minder aanvoer van water nodig voor het watergeven van de tuin.
Door de eerder genoemde trits te wijzigen in de reeks ‘sparen, infiltreren, aanvoeren, accepteren/adopteren’, wordt dat als beleid in de Provincie kenbaar gemaakt.
Dit past ook in het kringloopdenken dat het nieuwe College van GS in gang heeft gezet.

Mogelijk dat in de toekomst -vergelijkbaar met een energiecertificaat-, huizen ook een ‘watercertificaat’ kunnen krijgen. Of dat Brabant daar een aanzet voor doet. Huizen kunnen dan bijvoorbeeld een hoge score krijgen door hergebruik van schoon water voor het spoelen van de toilet en andere waterbesparende maatregelen, en als ze aantoonbaar hemelwater bufferen/infiltreren. Dat zou dan tot een hogere koopprijs kunnen leiden of lagere rioolbelasting, bijvoorbeeld een aanslag als 1-persoons huishouden ipv. meerpersoons.

Er zijn dus allerlei goede initiatieven te bedenken, al of niet in samenwerking met gemeentes, waterschap, maar vooral burgergroeperingen.

Veel succes,

Nan Zevenhek