Initiatief Kunst en cultuur

Fractievoorzitter Gerard Lammers heeft jarenlang gewerkt in de cultuursector. Samen met anderen heeft hij het initiatief genomen voor o.a. een excursie in september 2019 voor raad, college en ambtenaren om daar de initiatieven op het gebied van cultuur te bekijken.

In bijgevoegde PDF staat een samenvatting van het resultaat.