Inspiratie voor water bij de Agnus Dei-kerk

De Agnus Dei Kerk in Aalst is in de jaren vijftig gebouwd in een mooie groene omgeving met een daarbij behorende ruime tuin. Er was de afgelopen periode behoefte ontstaan om zowel binnen als buiten het gebouw te streven naar meer openheid. Voor de tuinaanpassing is door Hans Vermeijden contact gelegd met Henk de Vrind van de IVN Natuurwerkgroep Waalre om mee te denken over een praktische ondersteuning. Het doel was om de tuin een meer natuurlijk en open karakter te geven. Daarnaast het accent voor de toekomst leggen op meer biodiversiteit. Tijdens de voorbereiding van de tuinaanpak is ook aandacht besteed aan de waterhuishouding die tevens een belangrijke bijdrage kan leveren voor de biodiversiteit. Hiervoor is contact gelegd met het Algemeen Bestuurslid Nan Zevenhek -schrijver dezes- van het Waterschap De Dommel. Het IVN zou meewerken aan het tuinplan van de kerk en zo kon het onderdeel regenwater gelijk meegenomen worden. Door klimaatverandering zijn er veel langere periodes van droogte en hitte, afgewisseld door heftige regenbuien. Ben Putman maakt zich (terecht) grote zorgen om de grondwaterstand in Waalre en de negatieve effecten voor de natuur en wist dat ik daar ook mee bezig was.

Bovenstaand stukje is een deel van de inleiding van het Inspiratiedocument dat ik geschreven heb voor de Agnus Dei-kerk. Bijgevoegd een link naar het hele document. Een eerste stap. Wordt vervolgd!