Inspiratieprogramma 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat is altijd een moment om na te denken over nieuwe onderwerpen die meer aandacht verdienen. Want in een gemeenteraad komen heel veel onderwerpen aan de orde. Van windmolens tot houten bankjes. Van herinrichting van wegen tot verenigingsleven. 90% van waarover de gemeenteraad besluit, staat in geen enkel verkiezingsprogramma….Daarom is het cruciaal dat er mensen in de gemeenteraad zitten die zelf dingen uitzoeken en op pad gaan naar achtergronden en voor- en tegengeluiden. ZW14 dus.

Verschillende mensen en organisaties hebben ZW14 benaderd om hun onderwerp onder de aandacht te brengen. Het is ondoenlijk om alles op te nemen in ons Inspiratieprogramma 2022. Daarom treft u onder dit tabblad onderwerpen waaruit altijd geput kan worden. Volledigheid is echter onmogelijk.

Het onderstaande document is de status van 27 februari 2022. In 1 week tijd kan er veel veranderen. Denk aan die verschrikkelijke oorlog die nu in Europa woedt. Dat maakt bijvoorbeeld -op gemeentelijk niveau- het nog belangrijker is om zelf energie op te wekken. Net zoals de aanpak van energiearmoede. Want dat de kosten voor energie gaan stijgen: dat staat vast. Inmiddels is de oorlog in de Oekraïne 2 weken oud en de logische en noodzakelijke sancties tegen Rusland zorgen ervoor dat de energietransitie 
nog hogere prioriteit krijgt. Hiermee zal de nieuwe gemeenteraad zeer snel aan de slag moeten.

ZW14 nodigt u uit om met ons mee te denken!

NB. Kunt u het alstublieft doorgeven als links niet meer werken, of als u een veel betere verwijzing weet! Hartelijk dank, Nan Zevenhek, lijsttrekker ZW14