Inspiratieprogramma 2022

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat is altijd een moment om na te denken over nieuwe onderwerpen die meer aandacht verdienen. Want in een gemeenteraad komen heel veel onderwerpen aan de orde. Van windmolens tot houten bankjes. Van herinrichting van wegen tot verenigingsleven. 90% van waarover de gemeenteraad besluit, staat in geen enkel verkiezingsprogramma….Daarom is het cruciaal dat er mensen in de gemeenteraad zitten die zelf dingen uitzoeken en op pad gaan naar achtergronden en voor- en tegengeluiden. ZW14 dus.

De gemeenteraad is er voor u en door u: heeft u er wel eens over nagedacht om zelf actief te worden in de politiek? Het is veel meer dan ‘politieke spelletjes’ (hoewel dat helaas ook voorkomt). Juist de inhoud dient wat ZW14 betreft voorop te staan.
Verschillende mensen en organisaties hebben ZW14 al benaderd om hun onderwerp onder de aandacht te brengen. Het is ondoenlijk om alles op te nemen in ons Inspiratieprogramma 2022. Daarom zullen onder dit tabblad onderwerpen komen te staan waaruit later geput kan worden.
Heeft u zelf nog ideeën? Ook na de verkiezingen kunt u die natuurlijk nog bij ons kwijt.