Kansen voor (water)bedrijven

Nan Zevenhek is lid van het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel. Daarvoor onderhoudt ze contacten met bedrijven die water nodig hebben voor hun productieproces of in hun eindproduct.

Op de bijeenkomst van de Vereniging Industriewater van 24 november 2017 heeft ze in een presentatie aangegeven waar naar haar idee kansen voor bedrijven liggen m.b.t. waterbeheer van de toekomst.

Bijgevoegd de presentatie met o.a. cijfers over de schade door wateroverlast als we niets doen en kansen die aanpassing van de heffingsgrondslag van ‘waterbelastingen’ bieden.