Kwaliteit in het bestuur

De afgelopen jaren is heeft kwaliteit van het bestuur en de wijze van met elkaar omgaan van raadsleden en wethouders regelmatig onderwerp van discussie geweest. Hieronder staan een aantal stukken waarmee ZW14 geprobeerd heeft een kwaliteitsslag te maken in het bestuur van Waalre.

In de coalitie van 2014-2018 was de stemverhouding heel vaak 9-8 , omdat de coalitiepartijen alles dicht timmerde. Daarom is ZW14 voor de verkiezingen nagegaan of een andere wijze van selecteren van wethouders mogelijk was. Namelijk wethouders die namens meer partijen in het College van Burgemeester en Wethouder zouden zitten.
Na de verkiezingen van 2018 leidde dit tot een aanstelling van 2 wethouders namens meerdere partijen.
Helaas bleek de werkwijze van het College niet aan te sluiten bij de wens van ZW14 tot een openstaan voor andere invalshoeken en een eigen geluid van de gemeenteraad. Het leidde tot de onwaarschijnlijke situatie dat de wethouders (!) het vertrouwen in de raad opzegde. Was dit een bestuurscrisis of waren dit groeistuipen? ZW14 probeerde nog de bestuurscultuur te verbeteren door haar visie op werken in coalitieverband te geven. Er was geen gehoor en ZW14 heeft de coalitie vervolgens verlaten.

Vanwege signalen van inwoners en n.a.v. een advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ZW14 eind 2019 vragen gesteld over de Nevenfuncties en neveninkomsten van Collegeleden. In februari 2020 waren deze nevenfuncties en neveninkomsten nog steeds niet openbaar bekend gemaakt.

In juni/juli 2020 werd een vertrouwenscommissie gevraagd een oordeel te geven over de mogelijke herbenoeming van de burgemeester. Leden van de vertrouwenscommissie mogen niets over de inhoud van gesprekken vertellen.
Toen kwam plotseling van alles in de openbaarheid. ZW14 heeft geprobeerd via openbaar toegankelijke stukken wat er aan de hand was:

16 augustus 2021: eigen onderzoek van ZW14 over ontstaan van de bestuurscrisis
24 augustus 2021: impressie van de openbare beraadslaging over de bestuurscrisis
26 augustus 2021: informatie naar inwoners over noodzaak van ‘zorgvuldigheid bij herbenoeming burgemeester’
september 2021: bijwonen van de rechtbankzitting

Vervolgens ging alles in sneltreinvaart: Waalre kreeg een tijdelijke burgemeester en de wethouders stapten op. In intensieve besprekingen heeft de gemeenteraad besloten om gezamenlijk nieuwe wethouders te zoeken. Dat is gelukt en resulteerde in 3 unaniem gesteunde wethouders.

De afgelopen anderhalf jaar heeft Waalre mogen ervaren hoe fijn het is om goede wethouders te hebben, die met iedereen praten en ook goed luisteren. Ze konden tegen kritiek en in samenwerking is gezocht naar betere oplossingen. Ofwel er is Kwaliteitslag gemaakt in het bestuur van Waalre.

ZW14 hoopt dat ook na de verkiezingen van 2022 het lukt om als raadsfracties gezamenlijk goede wethouders te vinden, die openstaan voor geluiden uit alle fracties en van onze inwoners.
Wordt vervolgd!