Inspirerende ideeën

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat is altijd een moment om na te denken over nieuwe onderwerpen die meer aandacht verdienen. Want in een gemeenteraad komen heel veel onderwerpen aan de orde. Van windmolens tot houten bankjes. Van herinrichting van wegen tot verenigingsleven. 90% van waarover de gemeenteraad besluit, staat in geen enkel verkiezingsprogramma….Daarom is het cruciaal dat er mensen in de gemeenteraad zitten die zelf dingen uitzoeken en op pad gaan naar achtergronden en voor- en tegengeluiden. ZW14 dus.

De gemeenteraad is er voor u en door u: heeft u er wel eens over nagedacht om zelf actief te worden in de politiek? Het is veel meer dan ‘politieke spelletjes’ (hoewel dat helaas ook voorkomt). Juist de inhoud dient wat ZW14 betreft voorop te staan.
Verschillende mensen en organisaties hebben ZW14 benaderd om hun onderwerp onder de aandacht te brengen. Het is ondoenlijk om alles op te nemen in ons Inspiratieprogramma 2022. Daarom staan hieronder links naar informatie over onderwerpen die we (ook) waardevol vonden. In willekeurige volgorde!
Heeft u zelf nog ideeën? Ook na de verkiezingen kunt u die natuurlijk nog bij ons kwijt.

Besteed aandacht aan jonge mantelzorgers
Deel kennis over ondersteuning mantelzorgers. Bijvoorbeeld mantelaar.nl, een organisatie die (para)medische studenten aan mantelzorgers koppelt en zorg, gezelschap en praktische hulp biedt.

Zorg voor goed geïnformeerde inwoners
Op www.waalre.nl staat heel veel over de gemeente Waalre.
Via Nieuws – Omgevingsweb kunt u nieuws volgen van de overheid.
En kijk eens op onze website wat wij afgelopen jaren hebben gedeeld met u. Iets onduidelijk? Bellen of mailen! Zie onze gegevens op de Contactpagina.

Denk mee over een structurele aanpak van de Energiearmoede in de Denktank WEK: Waalres Energie Kansen.

Maak fietsen in Waalre veiliger en pak de knelpunten aan. Ook voor fietsmaatjes!

Als je met een scootmobiel of rolstoel door Waalre rijdt, laat de kwaliteit van het wegdek of de stoep helaas vaak te wensen over.

, Sporten is goed voor iedereen. Eenvoudige ideeën om te zorgen dat we meer gaan bewegen.
Met sport Waalre nog mooier maken: lees hier de speerpunten van ZW14 ingebracht bij het sportdebat van 9 maart 2022

Regenwater is geen afval: gebruik het om verdroging tegen te gaan en voorkom tegelijk (riool)wateroverlast.

Cultuur is van ons allemaal. Waarom het belangrijk is dat jongeren met cultuur bezig zijn.

Over toekomstig wonen in Waalre. Nog toe te voegen: het CPO Platform van Ad van Ginneken.

Doorgaand vrachtverkeer NEE: waarom verkeer een belangrijk aandachtspunt blijft voor de nieuwe gemeenteraad.

Over de kwaliteitslag in het bestuur van Waalre: na de bestuurscrisis hebben de fracties gezamenlijk nieuwe wethouders geselecteerd en een raadsbreed programma opgesteld. ZW14 wil dat ook graag na de verkiezingen van maart 2022 doen!
Al eerder schreven we over de kwaliteit van het professionele college.

Hoe doe je democratische besluitvorming in een regionaal samenwerkingsverband. Dit is het verslag van een geslaagd experiment in noordoostBrabant.