Maak meer mantel(zorg)woningen mogelijk

Geacht College,

ZW14 heeft de volgende Artikel 39 vragen ter voorbereiding van de Waalrese Woon-zorg visie waarover de gemeenteraad op 14 mei geïnformeerd wordt.
Aanleiding zijn signalen van inwoners van Waalre over mantelzorgwoningen, maar ook het tekort aan kleine tijdelijke woningen voor bijvoorbeeld starters of gescheiden mensen.

 1. Zijn er afgelopen jaren aanvragen gedaan voor mantelzorgwoningen?
 2. Wat is de trend in het aantal aanvragen?
 3. Is er een verklaring voor de trend?
 4. Hoeveel van de aanvragen waren vergunningvrij en hoeveel niet?
 5. Hoelang was de gemiddelde doorlooptijd tussen de aanvraag en de toewijzing als deze niet vergunningvrij was?
 6. Hoe hoog waren de gemiddelde legeskosten?
 7. Hoeveel aanvragen zijn ingetrokken en is daarvan de reden bekend?
 8. Hoeveel mantelzorgwoningen zijn er op dit moment in Waalre?
 9. Hoeveel mantelzorgwoningen zijn er inmiddels weer ‘afgebroken’ ofwel niet meer beschikbaar voor bewoning?
 10. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden voor flitsvergunningen?
 11. Staat er in de zogeheten ‘kuimelvergunning’ iets over mantelzorgwoningen? Hierbij wordt met een ‘’kruimellijst’ een artikel in het Besluit Omgevingsrecht  opgenomen met concrete situaties, bijv. mantel(zorg)woning, waarbij er van het bestemmingsplan mag worden afgeweken.
 12. Bent u op de hoogte van de regeling ‘mantelwoningen’ zoals Oss dat ingevoerd heeft?
 13. Wat zijn argumenten om dergelijke regelingen (flits- en kruimelvergunningen en pre-mantel en mantelwoningen) wel of niet in Waalre toe te passen?

Bijgevoegd een Quick Scan van informatie over mantelzorgwoningen in Waalre met screenprints en suggesties voor verbetering.

Met vriendelijke groet,

Nan Zevenhek