Nog steeds geen speelruimte in Waalre Zuid

Op 11 juli 2017 is het Speelruimtebeleid 2017-2025 aangenomen. Er is daarbij toegezegd dat op plekken waar geen speelvoorziening is, er voorrang gegeven zou worden ten opzichte van de plekken met bestaande voorzieningen. Zie de besluitenlijst en de stukken op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/2ceade3e-b7b9-4d51-9084-d7444f261608
In Waalre Zuidwest wordt al jaren gevraagd om speelruimte. Volgens het Speelruimteplan zou dat er in 2019 moeten komen… maar dit is er nog steeds niet. Actie nodig! Dat zou bijvoorbeeld ook een mooie plek kunnen zijn waar kinderen veilig kunnen rolschaatsen… een van de klachten van de bewoners van de Burgemeester Uyenstraat.