Ons winnend idee: Smart Water City

Steeds meer zware regenbuien zorgen voor overlast en extra kosten in steden. Het idee is om  mensen te motiveren om hemelwater niet meer via het riool af te voeren. Een sensor in een robuust vastgeklemde ring in het riool, meet de hierdoor afgenomen verdunning van het afvalwater. De sensor is contactloos verbonden met een voeding en zender in een stoeptegel. De resulterende Open Water Data gecombineerd met andere City Data, zoals regen, grondwaterstand, biodiversiteit en hittestress geven inzicht in het duurzame SMART effect van het lokaal verwerken van hemelwater. Ook kunnen de meetgegevens gebruikt worden voor een  financiële prikkel via de rioolheffing bij aantoonbaar Rainproof handelen etc.

Dit is in 8 regels beschreven wat ons idee voor een Smart Water City inhoudt.

Aanleiding was een oproep van de Internet of Things Academy om ideeën in te dienen voor een Smart City. Mijn wens is om meer mensen te motiveren om hemelwater af te koppelen en ze het effect daarvan te laten zien. Peter Meissen en Camiel Eldering van i-Sago uit Udenhout hebben ervaring met sensoren die o.a. de verdunning van afvalwater kunnen meten.
Ons idee hebben we ingediend op 6 oktober 2015, de eerste presentatie in de halve finale was op 3 november en de finale op 1 december. Tussendoor heel veel uitgezocht, gesproken met mensen, etc. De beloning is de eerste prijs! Iedereen die ons geholpen en gesteund heeft: bedankt!

De uitdaging is nu om het ergens geïnstalleerd te krijgen EN dat er daadwerkelijk de data gebruikt gaan worden.

Bijgevoegd onze presentaties en foto’s van de Internet of Things Challenge:

Een impressie van de avond:

Voor meer informatie over de technische aspecten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met
Peter Meissen    p.meissen      @    i-sago.nl

Naschrift: Op 7 februari 2019 is dit idee o.l.v. Peter Meissen op de Rioneddag in Utrecht genomineerd voor de innovatieprijs!