Voorbeelden van onze acties in het verleden

Natuurlijk kun je als fractie alleen reageren op de voorstellen van het College van Burgemeester & Wethouders. ZW14 vindt het echter belangrijk om zelf initiatieven te nemen, vragen te stellen over (ongewenste) ontwikkelingen in het dorp en zelf onderzoek te doen.

Hierbij een aantal voorbeelden:

  • initiatief voor behoud van het monumentale Raadhuis Aalst-Waalre
  • onderzoek naar de afvalproef van het vorige College
  • meerjarenonderzoek naar verstrekking van uw gegevens aan derden
  • buurtbrieven over o.a. wateroverlast bij de Arembergstraat, het Bastionhotel, de afvalproef, huisvesting asielzoekers in Ekenrooi etc.
  • jaarlijkse advertenties in De Schakel met een terugblik en vooruitblik
  • actie tegen het parkeren van auto’s op de stoep
  • vragen over de op grote schaal gekapte bomen in Waalre-Dorp
  • elke druppel telt: zorg dat regenwater dat hier valt hier beschikbaar blijft voor periodes van droogte
  • onze zienswijze op de Structuurvisie van de Ondergrond