Onze buurtbrieven etc

ZW14 is niet alleen vlak voor de verkiezingen actief, maar gedurende de gehele raadsperiode. Zo hebben we afgelopen raadsperiode 2014-2018 heel veel Bakskes koffie met u gedronken, hebben we heel veel vragen gesteld, activiteiten georganiseerd (WaalreWaterdag), etc.

Regelmatig stelt ZW14 onderwerpen aan de kaak die in verschillende buurten leven. Zoals het Bastionhotel, de wateroverlast in de Arembergstraat en de problematiek rond de Rooische Hoeve en de gekapte bomen tussen de Dirck van Hornelaan en de Vossenlaan.

Wij vinden het belangrijk om over onze bijdrage aan de aanpak cq. onze mening terug te koppelen aan de buurt. Maar ingezonden brieven in De Schakel, twitterberichten, een websitepagina of een persbericht lenen zich daar niet altijd voor.

Gerard Lammers heeft daarom het initiatief genomen om brieven over de betreffende onderwerpen in de buurt te bezorgen.

Onderaan deze pagina treft u de digitale versie daarvan aan. Neem vragen en suggesties gerust contact met ons op!
Tot slot: Hartelijk dank aan de buurtbewoners die bijgedragen hebben aan onze meningsvorming cq. gereageerd hebben op onze Buurtbrief!

Hans Witvoet heeft samen met Gerard Lammers veel contact gehad met bezorgde burgers rondom de Rooische hoeve. Zie onze brief aan de omwonenden:

Dit is de brief aan bewoners n.a.v. de wateroverlast bij de Arembergstraat:

Aan bewoners rondom Bastion hotel:

Aan de buurtbewoners over de gekapte bomen tussen de Dirck van Hornelaan en de Vossenlaan. Zie ook onze vragen aan het College over dit onderwerp.


Zoek ook eens op onze website met de zoekterm ‘AZC’ naar onze inbreng bij de problematiek rond het mogelijk Asiel Zoekers Centrum.

Tot slot, er gebeurt in Waalre meer dan u denkt. Elk jaar hebben we in December via een advertentie in De Schakel aan u laten weten wat we gedaan hebben en van plan zijn.