Opzoeken grondwaterstanden

Heeft de vele regen van afgelopen tijd (het is tijdens dit schrijven december 2019) nu eindelijk effect op de grondwaterstand? Op deze website kunt u dat nagaan: https://www.dommel.nl/grondwaterstanden-actuele-situatie

Los hiervan: op dit moment staan de vennen in de Waalrese bossen nog steeds droog. Ook is de waterstand in het Gat van Waalre aanzienlijk lager dan we gewend zijn.

De Provincie heeft als een van haar speerpunten van beleid terecht ‘Tegengaan van verdroging en verhoging van de grondwaterstanden’. Wat kunt u zelf doen? Lees onze stukken op deze website over het ‘regenwater’.