18 oktober bespreking van de begroting 2023. Reageer op onze ideeën voor moties fractieZW14@gmail.com

Ad Dams: mensen maken het verschil

N.a.v. een ingezonden brief in De Schakel van 16 februari 2022 ging Ad Dams op onderzoek naar wat daar allemaal beweerd wordt over de politiek in Waalre en over lokale partijen. Lees hier zijn reactie.

Zijn advies: Verdiep u als kiezer in hetgeen partijen hebben bereikt afgelopen jaren. En dan niet o.b.v. een pagina grote advertentie, maar o.b.v. controleerbare detailinformatie op bijvoorbeeld websites van politieke partijen. Wat blijkt: Mensen maken het verschil!
Daarom: ga stemmen op 16 maart. Stem betrokken en kritisch, Ad Dams, lijst 5, plaats 2

Lees ook over het CPO project in De Smaragd. Ad van Ginneken, kandidaat raadslid voor ZW14 (plaats 4) die hiermee het verschil maakt.

Al 2 deelnemers Denktank WEK

Er hebben zich al 2 deelnemers gemeld voor de Denktank Waalres Energie Kansen. Huh? Zij gaan brainstormen hoe Waalre zowel Energiearmoede kan aanpakken als grootschalig energie opwekken met minimale schade aan ons mooie buitengebied.

Misschien met een Gezamenlijk Energiefonds Waalre waarmee investeringen in infrastructuur voor het opwekken van energie gedaan worden en de opbrengst verdeeld wordt over alle huishoudens in Waalre. Een soort omgekeerde rioolheffing, namelijk eentje die uitkeert per aangesloten woning of bedrijf i.p.v. belasting te innen. Lees meer of nog liever Denk Mee!

Waarom zijn er nog steeds geen sociale koopwoningen op De Smaragd?

Bijgevoegd artikel 39 vragen over het uitblijven van sociale woningbouw in het plan Dreefstraat-Molenstraat.

De foto toont het perceel zoals het er nu bijligt. Volgens het Kadaster is het eigendomsrecht in 2020 overgegaan naar Highland proporties waalre B.V. Heel vreemd is dat de omschrijving in het Kadaster ‘wonen met bedrijvigheid’ is. Ook op de website van Highland proporties waalre B.V. is niets te vinden over plannen voor sociale woningbouw. Terwijl in 2016 toen de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Smaragd goedkeurde er expliciet melding werd gemaakt van de 6 sociale woningen die ook in het plan opgenomen waren. Lees onze vragen hierover aan het College.

Ook gevaarlijke situaties in de Molenstraat

De fractie van ZW14 is vorige week op bezoek geweest bij een zorgcentrum gevestigd in de Molenstraat.
Er zijn daar 20 appartementen geclusterd wonen. Aanleiding voor dit bezoek was een bezorgde mail van de ondernemers over de verkeerssituatie ter plekke: bewoners (dementerenden) kunnen zomaar de straat oversteken. Er waren veel brieven gestuurd naar de gemeente die niet of minimaal beantwoord waren. We zijn nagegaan wat direct ter plekke zelf gedaan kan worden om automobilisten attent te maken op het risico. Ook heeft ZW14 de wethouder informeel geïnformeerd over de situatie. Publiciteit was niet gewenst. Terwijl we buiten stonden reden ook daar grote vrachtwagens rakelings langs ouderen die bezig waren over te steken. ….

Hartelijk dank voor de goede samenwerking

De controlerende taak van de kiezer: Geloof nooit zomaar mooie kreten in een advertentie, maar controleer de uitspraken zelf: Bekijk onze website of bekijk de links in bovenstaand stuk met achtergronden van wat ZW14 samen met u heeft bereikt. Ook de komende raadsperiode wil een betrokken en kritisch ZW14 graag met u samenwerken om ons dorp toekomstbestendig en nog mooier te maken. Graag laten we ons weer door u inspireren!

Volksvertegenwoordigers zijn geen loopjongen

Soms komen mensen met een vraag naar ons toe en verwachten ze dat ‘u dat maar even regelt’. Maar volksvertegenwoordigers zijn geen loopjongen.
ZW14 luistert uiteraard graag naar u, maar zal aftasten welke mogelijkheden u zelf heeft om uw vraag op te lossen. Bijvoorbeeld via een Melding op www.waalre.nl of via een mail doorgeven aan B&W of een brief gericht ‘aan de gemeenteraad’ via griffie@waalre.nl zodat uw vraag openbaar bekend wordt. Lees hier over een succesvolle aanpak door grote aantal brieven van inwoners van Waalre-Dorp op de hinderlijke maatregelen tegen sluipverkeer.