6 juni besluit over de toekomst van het Waalres Museum

Opvang asielzoekers keihard nodig

ZW14 steunt het college van burgemeester en wethouders bij hun inzet voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in Waalre: dat is keihard nodig, gezien de mensonterende situaties in Ter Apel. Het is een voorrecht om in een mooie gemeente en in een vrij land als Nederland te wonen. Meer doen kan ook:

NB. In april heeft ZW14 vragen over de (on)mogelijkheden van inzet schoolwoningen voor vluchtelingen – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre gesteld. Helaas was dat niet mogelijk.


Het zebrapad op de Bergstraat is klaar!

In maart deed de toenmalige wethouder Verkeer hierover een toezegging. Maar die was nergens in de stukken terug te vinden. ZW14 heeft daarom vragen hierover gesteld, waaruit bleek dat het zebrapad voor de zomer aangelegd zou worden. Dat is nu dus gebeurd. Veel veiliger voor voetgangers!

Onze 2 zetels behouden!

De gekozen raadsleden Nan Zevenhek en Ad Dams gaan met ondersteuning van Bert Links, Ad van Ginneken, Marja van Greunsven en Maria van der Sar keihard aan de slag om zich weer 4 jaar in te zetten voor een nog mooier Waalre!

ZW14 feliciteert de grote winnaar van de verkiezingen, namelijk het CDA en in het bijzonder Tanja de Leeuw: zij heeft zodanig veel voorkeursstemmen gekregen dat ze op eigen kracht in de gemeenteraad komt. Een bijzonder actieve inwoner, die voor een fris geluid in de gemeenteraad kan zorgen.

Tien voor Teun

Tien voor Teun was een van die verrassende ontmoetingen tijdens het rondbrengen van de folders. Ik zag bijgevoegde mooie regenton staan en kwam in gesprek met Teun. Een sociaal bewogen inwoner van de Voldijn. Die eens in de 6 weken voor 10 mensen uit de buurt een mooie gezellige maaltijd kookt.

Zo kan het ook

Iemand anders maakte zich grote zorgen om een boom die heel scheef stond. Vervolgens kwam het gesprek op speelveldjes, hondenpoep, hardrijdende auto’s, maar ook ideeën voor oplossingen.
In Hoogh Waalre was er een kritische inwoner die precies ons standpunt wilde weten over de energietransitie en buurtaccu’s.
Bij andere ontmoetingen ging het om het fijne wonen in Waalre, de solidariteit achter belasting betalen, wateroverlast etc.
Jammer dat de campagnetijd weer bijna voorbij is. Ik hoop dat u mij ook na de verkiezingstijd blijft aanspreken! Voor de komende dagen: elke stem telt, dus ga stemmen!
Nan Zevenhek, lijsttrekker ZW14.

Betrokken kiezers

Luister naar waarom een betrokken kiezer in Waalre op lijst 5 van ZW14 stemt. Want wat politici in het verleden hebben gedaan, zegt iets over hun aanpak voor de toekomst. Bijvoorbeeld de aanpak van de energietransitie die door de oorlog in de Oekraïne alleen maar urgenter is geworden. Dat vereist lef en verdieping in mogelijkheden en samenwerking met u, ondernemers en natuurlijk de andere politieke partijen in Waalre.

Voor Instagramgebruikers: Een betrokken kiezer legt uit waarom ze op lijst 5 ZW14 stemt

Met sport Waalre nog mooier maken!

Gisteravond (9 maart) was er een goed georganiseerde ontmoeting tussen politiek, sport en inwoners. Met een mooie opening door RanomiKromowidjojo. Iedere politieke partij deed een pitch over haar speerpunten, gevolgd door tafelgesprekken. ZW14 mocht aanschuiven bij het onderwerp beweegvriendelijke omgeving
Lees hier wat onze speerpunten voor sport zijn.

De ‘derde helft’ was ook heel erg leuk. O.a. maakte iemand mij attent op De Speeltuinbende waarbij speeltoestellen voor jong en oud! aantrekkelijk zijn en er ook nog mooi uitzien. Weer inspiratie opgedaan! Bedankt Tessa, Ton, Michiel, Yente en Remko.

Zoek de verschillen

Veel vragen krijgt ZW14 over de verschillen tussen de twee lokale partijen AWB en ZW14.
Lees onze vergelijking o.b.v. antwoorden in de stemwijzer.

Vergelijk ook de websites van de politieke partijen die meedoen en ga na wat zij in het verleden gedaan hebben.
Want veel beloven kan iedereen.
Veel claimen dat ze bereikt hebben, kan iedereen. Maar laat dan ook zien hoe je dat bereikt hebt.
Het is uw taak als kiezer dat te controleren.

Bomen die tot de hemel groeien,,, ofwel veel beloven weinig geven, doet een …

Inspiratieprogramma gepubliceerd

Het team van ZW14 heeft afgelopen weken keihard gewerkt. Naast het reguliere raadswerk en eigen onderzoek naar o.a. sociale koopwoningen bij De Smaragd, is het Inspiratieprogramma opgesteld. We noemen het bewust geen verkiezingsprogramma, want wij willen open staan voor misschien wel veel betere ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig Waalre. Er staan dus weinig beloftes in zoals dat gebruikelijk is om kiezers te lokken.
Van burenruzies tot bestemmingsplannen: voor goed raadswerk is eigen onderzoek van groot belang. Dat past bij ZW14. Daarnaast werken we graag samen inwoners. Onze website toont voorbeelden van wat we samen bereikt hebben. Zoals bijvoorbeeld bij de energietransitie en de aanpak van verkeersoverlast en de woningnood. In het Inspiratieprogramma staan ook veel verwijzingen naar voorbeelden elders in Nederland. Iedereen wil tenslotte dat Waalre het mooie dorp blijft, met zijn kenmerkende groene karakter en vele authentieke elementen. Waar mensen elkaar kennen en willen helpen. Kortom: waar het fijn wonen is voor iedereen.Laat u inspireren…