Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Oud bloed versus nieuw bloed in de gemeenteraad

Er zijn vele langlopende dossiers in een gemeente. Denk in Waalre bijvoorbeeld aan de aanpak van het doorgaand verkeer door verschillende dorpskernen. In 2002 was er nog niets. Er was geen samenwerking tussen fracties, laat staan tussen gemeentes in de regio, het was ieder voor zich. Door mensen te kennen en dossiers te volgen, cruciale bestuurlijke posities en besluiten in de juiste richting te lobbyen, is het gelukt om financiële middelen (140 miljoen Euro) en politiek draagvlak te krijgen en te behouden voor een bepaald tracé. Op dit moment vindt uitvoering plaats en wordt een nieuwe weg -de Westparallel N69-

Verder lezen

Verplicht stemgedrag van volksvertegenwoordigers?

Mag je in de politiek geen eigen mening meer hebben? Het antwoord is ja en nee. Het belangrijkste is -vindt ZW14- dat feiten ten grondslag liggen aan meningen, zo nodig door het zelf doen van gedegen onderzoek en dit (openbaar) te delen met anderen. Door kennisuitwisseling en luisteren, buiten de formele vergaderingen en juist met inwoners en organisaties, vorm je je een mening over achtergronden en belangen die spelen. Dit geldt voor alle stadia van het politiek actief zijn. Tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma worden door inwoners en organisaties bijvoorbeeld allerlei ideeën aangedragen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen ook meewerken aan

Verder lezen

Overstappen naar versus het oprichten van een nieuwe politieke partij

Als u als volksvertegenwoordiger gekozen bent in de gemeenteraad/Provinciale Staten/Tweede Kamer, dan zit u daar zonder last of ruggenspraak: niemand kan u zomaar uw functie afnemen. Politieke partijen zullen u wel vooraf een document laten ondertekenen dat u uw zetel beschikbaar stelt aan de politiek partij als het om een of andere reden tot een breuk komt. Juridisch kunnen zij u niet tegenhouden om over te stappen naar een andere politiek partij of een eigen fractie te vormen. Overstappen is zo gebeurd met een briefje naar de griffier, collega-bestuurders en de buitenwereld. Het gebeurt heel veel, helaas. Veel overstappers hebben

Verder lezen

Veel plezier toegewenst aan cursisten PolitiekActief

Vanavond begint bij de gemeente Waalre de gratis cursus PolitiekActief (zie www.waalre.nl/politiekactief). Er zijn meer dan 25 deelnemers!ZW14 wenst iedereen veel plezier en hoopt dat een aantal mensen enthousiast wordt en mee gaat doen met het bestuur van Waalre. Volgens jaar zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Komende tijd is -in ieder geval bij ZW14- iedereen welkom om mee te denken bij de opstelling van het nieuwe verkiezingsprogramma. Oriënteer je ook eens op het lidmaatschap van de gemeenteraad.Iets dat cursisten alleen in de praktijk kunnen leren en waarbij iedereen zeker een eigen stijl heeft is het informele werk van een

Verder lezen

Natuurbelevingscentrum ‘Buiten’ gaat niet door.

Bij de Raad van State hebben tegenstanders van Residentie de Meeris gelijk gekregen. Het nieuwe centrum zou heel dicht op het appartementencomplex komen te staan en de activiteiten van het natuurbelevingscentrum waren uitgebreid om meer gasten en dus meer omzet te verkrijgen. Maar dat zou ook veel meer overlast geven.Indertijd waren ZW14 en GL tegen vaststelling van het bestemmingsplan om bovenstaande redenen. De tegenstanders hebben nu hun gelijk aangetoond. Lees het artikel in De Schakel: https://www.weekbladdeschakel.nl/reader/74898/1637220/natuurbelevingscentrum-buiten-waalre

Verder lezen

Oproep aan ondernemers in Waalre

Lees onze open brief aan het Overlegplatform Economische zaken in Waalre om mee te helpen ons buitengebied mooi te houden. Hoe? Door te zorgen dat op alle bedrijfsdaken in Waalre zonnepanelen liggen. Ook Waalre moet in 2030 een groot deel van de lokaal benodigde energie lokaal opwekken. Daarvoor is de zogenaamde Regionale Energie Strategie opgesteld. Voor Waalre betekent het dat er windenergie en zonne-energie opgewekt dient te worden. Nu wordt er nog gedacht aan de aanleg van zonneparken. Maar waarom niet eerst alle daken benutten? Vandaag 12 april 2021 vergadert het Overlegplatform Economische zaken over de brief. Lees meer

Verder lezen

Hogere WOZ-waarden door snelfietspad en nieuwe N69

Leuk om te lezen dat het snelfietspad van Valkenswaard naar Eindhoven en de aanleg van de nieuwe Westparallel ter vervanging van de huidige N69 een grote rol spelen in de sterk gestegen huizenprijs van Valkenswaard. Zie het ED van 22 maart 2021:Brabantse huizenprijzen sterkst gestegen in Valkenswaard | Valkenswaard, Waalre | ed.nl Jarenlang heeft partijvoorzitter Nan Zevenhek gestreden voor aanleg van het snelfietspad en samen met vele anderen voor de aanleg van de Westparallel. Nu al vertaalt dit zich in hogere huizenprijzen, omdat het gewoon fijner wonen is in Valkenswaard. Ook langs de huidige N69 in Waalre wordt geadverteerd bij

Verder lezen

Geen reclame voor de gemeenteraad

Op 30 maart 2021 vergaderde de gemeenteraad van pakweg half 8 ’s avonds tot na 11 uur, vrijwel over 1 onderwerp: de herontwikkeling van winkelcentrum De Voldijn. Zie de stukken hier. bij agendapunt 12.Twee weken eerder was het toen ook al geamendeerde voorstel bijna aangenomen, maar toen staakten te stemmen. Daarom begon op 30 maart de beraadslaging opnieuw. Vier partijen wilde perse doordrukken dat het parkeerterrein in gemeentelijke handen bleef. Dit zou voor de gemeente extra kosten met zich meebrengen van ca. 400.000 Euro. Waaruit dat betaald moest worden gaven de partijen niet aan. De wethouder Financiën waarschuwde dat Waalre

Verder lezen

Eerst controleren, dan stemmen op 15, 16 of 17 maart!

Tijdens verkiezingscampagnes beloven politieke partijen heel veel. Maar wat maken ze daar van waar?Controleer zelf het Partijgedrag, ofwel hoe partijen in de Tweede Kamer gestemd hebben over diverse Moties. Ga naar www.partijgedrag.nl. Een waarschuwing hierbij: soms worden bewust ‘overbodige’ moties of amendementen ingediend, die om die reden dan niet gesteund worden door andere politieke partijen. Verder zijn er natuurlijk allerlei stemwijzers over de beloftes die in de partijprogramma’s staan: www.kieskompas.nl met ook een PopulismeMeter en de StemWijzer Tweede Kamerverkiezingen 2021 Kijk ook eens op de websites van de lokale landelijke politieke partijen in Waalre.

Verder lezen

Politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten…

Van de website van de gemeente Waalre:Speel je wel eens met de gedachte politiek actief te worden? Bijvoorbeeld als raadslid? Schrijf je dan in voor de cursus Politiek Actief.Op woensdag 21 april 2021 start de cursus Politiek Actief in Waalre. In vijf bijeenkomsten vergroot je je algemene kennis over de lokale democratie en maak van dichtbij kennis met de Waalrese politiek. De cursus wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met de griffie van de gemeenteraad van Waalre. De cursus wordt, als de coronasituatie het toelaat, gehouden in het Huis van Waalre. Lees meer

Verder lezen