Links en plaatjes zijn pas zichtbaar als u het bericht leest.

Besluit de gemeenteraad over onvolledige visie?

Op dinsdag 21 september 2021 staat bij de gemeenteraad van Waalre de Visie Recreatie en Toerisme op de agenda. Daarin staat helemaal niets over recreatie op en rond het Gat van Waalre. Een gemiste kans. Zeker omdat omwonenden vorig jaar bij de voormalige burgemeester nog een massaal ondertekende petitie hebben aangeboden om suppen te blijven toestaan op het Gat van Waalre/De Meeris. ZW14 zal een Motie indienen om samen met omwonenden een onderzoek te doen naar recreatief gebruik van het oppervlaktewater van De Meeris Lees meer

Verder lezen

Gemeenteraad Eindhoven positief over windmolens De Hogt?

In het document Regionale Energie Strategie 1.0 van de Metropool Regio Eindhoven is expliciet zoekgebied 13 voor windenergie behouden, ”omdat er bestuurlijk draagvlak voor zou zijn”. Een heleboel andere zoekgebieden zijn n.a.v. door gemeentes ingediende zienswijzen vervallen. Zie het plaatje onderaan deze pagina en informatie elders op deze website. Maar is de gemeenteraad van Eindhoven werkelijk zo positief over mogelijk het opwekken van windenergie bij De Hogt? Hoe is dit in het openbaar besproken? ZW14 heeft dit uitgezocht. Door de stukken van de gemeenteraad te bekijken en de band af te luisteren van de meningsvormende vergadering.Lees meer over onze bevindingen:

Verder lezen

De vergaderingen beginnen weer

En meteen vallen al een aantal zaken op: waarom staat het ontwerp voor de inrichting van de Michiel de Ruyterstraat niet bij de openbare stukken? Terwijl inzenders van kritische brieven die gewoon meesturen (en ze dus te vinden zijn bij de Ingekomen Stukken). En waarom wordt er bij de Recreatievisie van Waalre helemaal geen aandacht besteed en de dagrecreatie rond en op het Gat van Waalre/de Meeris? Bijvoorbeeld windsurfen en suppen???? Werk aan de winkel voor de gemeenteraad! De stukken staan op de website van de gemeente:Oordeelsvormende bijeenkomst 7 september 2021 – Gemeente Waalre Wilt u inspreken bij deze vergadering?

Verder lezen

De Regionale Energietransitie: controle door gemeenteraad hard nodig

ZW14 heeft zogenaamde Artikel 39 vragen gesteld aan het College B&W van Waalre over de wijze waarop besluiten van de gemeenteraad van Waalre verwerkt zijn in de RES MRE 1.0. Erg lastig om dit te doen, maar wel een belangrijke taak van raadsleden. Waarom zijn veel zoeklocaties van de kaart verdwenen is zijn zoekgebied 13 voor windmolens en zoekgebied 19 voor een zonnepark gewoon overeind gebleven?Lees hier onze vragen aan het College.

Verder lezen

Suppen op het Gat van Waalre

Uit facebookberichten van de gemeente Waalre bleek dat er plannen zijn om suppen op het Gat van Waalre/De Meeris te gaan verbieden. ZW14 wil graag weten wat de reden is om dit ook te verbieden. Zwemmen in het diepe water (op sommige plaatsen 20 meter) is begrijpelijk, maar surfen was altijd mogelijk en werd zelfs in de zogenaamde Structuurvisie van Waalre genoemd. Wat is het verschil tussen suppen en surfen en waarom nu deze mogelijke wijziging van beleid? Lees hier onze vragen.

Verder lezen

Solidariteit is regenwater verwerken in je tuin

Wateroverlast staat volop in de belangstelling. Alleen samen kunnen we dit aanpakken. In sommige delen van Waalre is er namelijk helemaal geen wateroverlast. Terwijl in andere delen inwoners na een fikse regenbui vies rioolwater uit hun huis moeten vegen.Juist de mensen die nu geen overlast ondervinden kunnen solidair zijn en hun medeburgers helpen door zelf regenwater te verwerken in de tuin.In het lokale huis-aan-huis blad De Schakel hebben in juni/juli 2021 een aantal stukjes hierover gestaan, geschreven door ondergetekende. Helaas zijn die niet meer openbaar terug te vinden. Behalve natuurlijk op de website van ZW14 ! Lees meer. Nan Zevenhek

Verder lezen

Zelf je de materie eigen maken

Raadswerk is net echt werk: je zult zelf inspanning moeten leveren om het goed te doen. Bij het dossier Het Klooster is het wel heel gemakkelijk om ‘de rekenkamer’ een ‘onderzoek’ te laten doen. ‘Dan hoeft de raad zich tenminste niet in de details te verdiepen.’ Maar om werkelijk te leren van de fouten die -ook door de gemeenteraad- zijn gemaakt, is het juist wel belangrijk om je als raadslid in de details te verdiepen. En niet alleen de conclusie lezen in een of ander rapport. Pas daarna kun je als je eigen bevindingen daar aanleiding toe geven, motiveren waarom

Verder lezen

Reactie op de Jaarrekening 2020

Geachte voorzitter, aanwezigen, toehoorders thuis, Zoals in de inleiding van de jaarstukken 2020 al vermeldt,  was het afgelopen jaar een bewogen jaar met voor onze gemeente als een van  de dieptepunten de veelbesproken bestuurscrisis.” Never let a good crisis go to waste “ is de originele uitspraak -maar wij hanteren vaak een andere vorm-,  en voorzitter,  deze crisis is dan ook niet onbenut gebleven. De gevolgen van deze crisis hebben in positieve zin vorm gekregen waar wij als gemeente ons voordeel mee doen. Zowel college als raad hebben een nieuwe weg ingeslagen en de toen heersende wijze van werken is

Verder lezen

Waarom is er nog geen antennebeleid?

Eens in de zoveel jaar is er weer ophef over zendmasten in de gemeente: doordat huizen in het voormalige buitengebied gebouwd worden, komen zendmasten midden tussen woningen te liggen. In 2006 heeft de gemeenteraad er vragen over gesteld.In 2013 heeft een inwoner via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) vragen gesteld.En het antennebeleid van Valkenswaard is al eens door raadsleden bekeken, bijvoorbeeld in 2013.Op 2 maart j.l. is er via een Motie vreemd aan de orde van de dag, wederom het Antennebeleid aan de orde gesteld. Toch is er nu recent weer een vergunning afgegeven voor een grotere zendmast bij

Verder lezen