Reacties van inwoners op verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Via brieven gericht ‘aan de gemeenteraad’ kunnen inwoners zorgen kenbaar maken of ideeën aandragen over allerlei onderwerpen. Normaal gesproken komen er vrijwel geen brieven van inwoners binnen, maar over de voorstellen voor de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp stromen de brieven binnen. U kunt ze -mits de briefschrijver toestemming heeft gegeven- vinden op de openbare website van de gemeente:https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken

Raadsleden kunnen de ingekomen stukken agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Daarmee krijgen ze expliciet aandacht van de gemeenteraad en beslist de gemeenteraad over de wijze van afhandeling.

NB. Los van deze ‘ingekomen stukken’ krijgt ZW14 ook heel veel reacties van u op straat, tijdens bijeenkomsten etc. die kunnen we echter wel inbrengen in het debat, maar kunnen niet ‘bewezen’ worden. Daarom zijn uw brieven gericht ‘aan de gemeenteraad’ zo belangrijk!

Hieronder staan links naar de brieven die binnengekomen zijn over het onderwerp verkeersmaatregelen Waalre-Dorp (het nummer is er aan gegeven door de gemeente). Een aantal zijn op verzoek van ZW14 al geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 mei, de rest voor zover openbaar bekend op 21 mei, zijn op verzoek van ZW14 geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juni 2019. In die raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp.

22247 nav voorstellen Ansbalduslaan, iemand die zeer geschrokken is van de plannen en het bevreemdt dat inwoners niet betrokken waren: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/55a0c93e-3f1f-445f-93d5-97473eb1ab55

22262: verkeerscirculatie in onze wijk, Ansbalduslaan, Bosweg, Dirck van Hornelaan, die vindt dat de maatregelen leiden tot overlast in andere straten https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/22536695-4992-476f-8e07-bfde5e58dbbc

22254: tav een fietssluis en het afsluiten van de kruising Ansbalduslaan/Bertelindislaan/Eekhoornlaan. https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/96bea978-2783-4b37-9f21-0602e3067bc622313: n.a.v. maatregelen sluipverkeer Waalre-Dorp o.a. afsluiten Werenfriedstraat en het effect op de calamiteitenroutes tijdens festiviteiten op de Markt er wordt hierbij verwezen naar hoe druk de Werenfriedstraat is, dat dat goed te zien is bij de televisieopname die Wethouder Holstein heeft gemaakt tijdens de afsluiting van de Markt voor het evenement Spring. (De CDA Wethouder gebruikt dit als achtergrond voor zijn betoog voor het nemen van sluipverkeermaatregelen.)https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/3ffab3ba-572b-4848-b344-f8d5a4589553
Zie hier de screenprints met de data van foto en hetzelfde fragment in de TVopname

De opnames van Studio040 zijn op de donderdagavond voor Spring gemaakt, toen de Markt in Waalre-Dorp al afgesloten was: https://www.studio040.nl/waalre-gebukt-onder-sluipverkeer/content/item?1127661

22126: inzake aanpassen verkeerssituatie kruispunt Ansbalduslaan-Bertelindislaan, dat de voorgestelde maatregel in geen verhouding staat tot het te bereiken doel, namelijk verminderen sluipverkeer, en dat de overlast vooral de snelheid van het verkeer betreft. Er geen communicatie was met belanghebbenden en het effect van de ‘knip’ op de buurtvereniging Achter de Statie https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/f8f4ec7f-6d2b-41f3-920c-d24a1ad74cf8

22274: inzake verkeerssituatie Ansbalduslaan, groot bezwaar vanwege ontbreken van informatie aan inwoners die nadelen ondervinden en de resulterende slechte bereikbaarheid van de woning en de badinerende toon van de projectleider: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/38b677d7-81cb-4b8d-a9b9-aab9a4303710

22112: inzake verkeersmaatregelen Ansbalduslaan, waar de briefschrijver zelf woont en geen enkel probleem ervaart m.b.t. verkeer, maar voor deze opmerking was er tijdens de bijeenkomst op 13 mei geen enkele ruimte https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/bae83822-2c05-45ed-8d14-2c0a73d2a1cf

22259: verkeersbelemmerende maatregelen Ansbalduslaan, vindt het een ongepaste manier van besturen als dergelijke maatregelen zelfs maar overwogen worden zonder betrokkenen daarvan in kennis te stellen. De tijd om te reageren voordat de oordeelsvormende gemeenteraad bijeen komt ís dus uitermate kort. Pleidoor voor snelheidsremmmende maatregelen. https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/608c4a2e-b8b9-48f2-ad23-8f8c3fe0293e

22245: verkeersmaatregelen Waalre-dorp, over de gebrekkige communicatie en het effect van de maatregelen op de Smeleweg https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/eca76236-2164-4046-b0e1-13669e347142

22276 verkeer in Ansbalduslaan met een pleidooi voor een stoep aan het begin van de Ansbalduslaan (lage nummers) omdat de betreffende persoon daar al twee keer een noodsprong heeft moeten maken vanwege een auto die veel te hard reed en ook al eens geraakt is door een autospiegel. https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/7d325e65-201b-4093-be70-33c3341b7c3d

22266 bezwaar tegen plannen fietssluis en diagonale afsluiting – plan rond verkeer Ansbalduslaan van iemand die voor het eerst een brief naar de gemeente schrijft en het heel hoog zit, dat inwoners niet geinformeerd zijn, de problemen van het sluipverkeer zwaar overtrokken zijn… etc. en vooral dat er snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld bloembakken die een veel vriendelijker oplossing zijn. https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/c9230360-08ca-4fa6-bec5-19a47e53f3d8

21658 inzake verandering wegenplan en de effecten daarvan op de (zand)wegen bij het Timmereind https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/6cab0085-9047-42ad-81fe-f43aeb229c28