Suppen op het Gat van Waalre

Dinsdag 21 september 2021 neemt de gemeenteraad van Waalre een besluit over de Visie Recreatie en Toerisme Waalre. Helaas staat daar niets over in over recreatie op en rond het Gat van Waalre omdat ”In het participatietraject van de verdere totstandkoming van de Visie Recreatie &Toerisme – in de diverse denktanks, R&T-café’s en overleg met de gemeenteraad – was de functie van De Meeris niet echt een thema”.

Een gemiste kans. Daarom hoopt ZW14 steun van de gemeenteraad te krijgen om een onderzoek te steunen voor veilig recreatief gebruik van het oppervlaktewater van De Meeris, passend bij de wijk, zoals surfen, suppen en vergelijkbare sporten en dit terug te koppelen naar de gemeenteraad.

Naschrift: de motie is na het debat unaniem aangenomen en de wethouder zal het uitwerken.

Hieronder staat onze Motie.
De beantwoording van eerder door ons gestelde vragen staan bij deze link. Bij de beantwoording zijn sterk verouderde rapporten gebruikt.

Motie:

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 21 september 2021. Gelezen het voorstel van de burgemeesters en wethouders d.d. 29 juni 2021 nr. 192179

Overwegende dat:

  • In het antwoord op Art. 39 vragen van ZW14 over suppen op het Gat van Waalre wordt de indruk gewekt dat suppen alleen toegestaan is op officiële zwemwateren. Overal in Nederland worden suppen of vergelijkbare sporten echter niet verboden op niet-officiële zwemwateren.
  • De bij de antwoorden toegevoegde gedateerde bijlagen geven aan dat het volume van een riooloverstorting, ca. 2000 m3 per keer heel gering is t.o.v. het totale volume van de waterplas dat 1,4 mln m3 is. Alleen vlakbij de overstort is de vervuiling direct merkbaar.
  • Recente onderzoeken van Partner4Urbanwater gepresenteerd op de RIONEDdag van 2021 laten zien dat bij de veel smallere Mark in Breda, die zeer langzaam stroomt, de waterkwaliteit zich toch heel snel herstelt na een overstort: alleen waterevenementen binnen 1 dag na een riooloverstort worden gecanceld.
  • ‘’Het zelfreinigend vermogen van De Meeris als totaalwater is relatief groot zij het dat rondom het overstortpunt het zuurstofgehalte tijdelijk kan dalen en de waterkwaliteit (tijdelijke) gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor mens en dier.’ (uit rapport Kragten).
  • Duidelijke voorlichting aan inwoners en recreanten over de risico’s het mogelijk maakt dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun handelen. (Net zoals in het verkeer.)
  • Blauwalg incidenteel voorkomt, waarna mensen via borden gewezen worden op het gevaar en uitbreiding van de verboden, zoals dat ook gebeurt bij andere wateren in Nederland.
  • Inwoners van Hoogh Waalre in 2020 aan de toenmalige burgemeester een grote lijst met handtekeningen heeft aangeboden met steun voor behoud van de mogelijkheid voor suppen op de waterplas. Helaas is dit specifieke signaal niet terechtgekomen bij de schrijvers van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre.

Verzoekt het College

Onderzoek te doen naar veilig recreatief gebruik van het oppervlaktewater van De Meeris, passend bij de wijk, zoals surfen, suppen en vergelijkbare sporten en het resultaat terug te koppelen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de volgende fracties:

ZW14