Regenwater parkeren in je tuin, zo doe je dat!

Regenwater parkeren in je tuin, zo doe je dat! Afgelopen weken (NZ: augustus 2018) is regelmatig bericht in de media over de gevolgen van de langdurige hitte en droogte: er zit veel te weinig water in de Tongelreep en de Dommel, vissen, planten en bomen gaan dood en de landbouw en natuur hebben het moeilijk. De verwachting is dat dit extreme weer in de toekomst vaker voorkomt. Periodes van hevige regenbuien met veel wateroverlast, worden afgewisseld met periodes van grote hitte en droogte.

In onze gemeente is het niet mogelijk om zomaar water van elders aan te voeren, zoals in het westen van het land het geval is. Daar ziet alles er tot nog toe groen uit! Hier kunnen wij alleen regenwater zoveel mogelijk in onze ondergrond ‘parkeren’ voor als dat nodig is in droge periodes. Een deel van dat grondwater zal ook dienen als broodnodige voeding voor onze beken.

Lees hier onze informatieflyer over hoe je regenwater kunt parkeren in je eigen tuin. Met de zoekterm ‘regenwater’ vindt u meer achtergrondinformatie over ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer.

Op de website van het waterschap www.dommel.nl staat actuele informatie over o.a. de droogte.
De ontwikkeling van grondwaterstanden en peil van de beken staat op http://kaartverhaalwateroverlast.dommel.nl/.