Rioolsolidariteit… huh?

Gewoon schoon regenwater tijdelijk op straat is onvermijdelijk na een wolkbreuk, maar rioolwater met poep, zeepresten, coronadeeltjes en andere onsmakelijkheden is onwenselijk en een bedreiging voor de volksgezondheid. Toch is dat helaas het geval in een aantal straten in Waalre na een flinke wolkbreuk. Los van dat ons rioolstelsel goed onderhouden moet worden, kunnen we gezamenlijk als inwoners zélf ook iets doen.

Net als in de zorg -waarbij we gezien hebben dat we zorgvuldig moeten omgaan met de schaarse dure IC-capaciteit- is er ook bij de rioolcapaciteit sprake van schaarste. Het is onmogelijk en heel erg duur om het riool zodanig groot aan te leggen dat het grote wolkbreuken volledig kan verwerken. Door de klimaatverandering nemen helaas het aantal en de heftigheid van de wolkbreuken toe. Met enige regelmaat stinkende en vieze overlast ervaren is wel iets anders dan eens in de 50 jaar!
Eigenlijk zouden we ook bij het gebruik van het riool solidair met elkaar moeten zijn: door het riool alléén te gebruiken waar het voor bedoeld is, namelijk voor vies water (toilet, keuken, wasmachine, douche e.d.) en regenwater zoveel als mogelijk in de eigen tuin te verwerken.
In grote delen van Waalre kan dat door het water vanaf de regenpijp gewoon de grond in te laten lopen. Eventueel in een zelf gecreëerde wadi. Of u parkeert het regenwater tijdelijk in een robuuste regenton. Hierbij geldt ‘alle beetjes helpen’.
Hierdoor is de capaciteit van het riool beschikbaar voor mensen die wonen op plaatsen waar regenwater niet zomaar kan infiltreren of opgeslagen kan worden en samen voorkomen en verhinderen we overbelasting van het riool. Rioolsolidariteit dus.

Lees ook ‘De robuuste regenton‘ en ‘Creëer je eigen wadi’

Nan Zevenhek
Lid Algemeen Bestuur waterschap De Dommel