Status sociale koopwoningen De Smaragd?

Bijgevoegd artikel 39 vragen over het uitblijven van sociale woningbouw in het plan Dreefstraat-Molenstraat.

De foto toont zoals het perceel er nu bijligt. Volgens het Kadaster is het eigendomsrecht in 2020 overgegaan naar Highland proporties waalre B.V. Heel vreemd is dat de omschrijving in het Kadaster ‘wonen met bedrijvigheid’ is.. Ook op die website van Highland proporties waalre B.V. is niets te vinden over plannen voor sociale woningbouw.

Terwijl in 2016 toen de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Smaragd goedkeurde, de VVD-wethouder toen vol trots vertelde data er 6 sociale woningen in het plan opgenomen waren, omdat er een groot tekort is aan sociale koopwoningen in Waalre.

Wat ZW14 ook zorgen baart, is dat de gemeenteraad instemt met een bestemmingsplan met grote percelen etc. maar MET sociale woningbouw -waar grote behoefte aan is-, maar waarvan de initiatiefnemer blijkbaar ook van af kan zien. Of in ieder geval heel lang kan wachten met uitvoering.

Zie de onderstaand onze Artikel 39 vragen: