Sponsors van ZW14

De raadsleden van Zelfstandig Waalre 2014 zijn ZELF de hoofdsponsor van ZW14.

In tegenstelling tot landelijke politieke partijen ontvangen lokale partijen GEEN subsidie. Den Haag moet daarover beslissen, maar financiert natuurlijk liever niet haar lokale concurrenten.

ZW14 heeft intern afgesproken dat degenen die raadslid worden, de gemaakte kosten voor de campagne onderling verdelen.
ZW14 heeft de ANBI status, dat is een  ‘vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt dus giften aan ZW14 aftrekken van de belasting. Voor bedragen boven de 1000 Euro moet wettelijk de sponsor openbaar gemaakt worden. Met een gift van 999,99 Euro zijn we natuurlijk ook heel blij…

Het rekeningnummer is: NL05 RABO 03011845 77 tnv. J. Zevenhek fractie ZW14

Met giften in natura, bijvoorbeeld organiseren van een bijeenkomst, meedenken over nieuwe onderwerpen, het ophangen van een verkiezingsposter aan uw huis (heel belangrijk!), meedenken met de fractie zijn we ook heel blij!
Gekozen raadsleden zitten zonder last en ruggespraak in de gemeenteraad. Er staat geen tegenprestatie tegenover uw gift, behalve dat de gekozen raadsleden heel hard hun best doen voor het algemeen belang van Waalre! Zij vormen zich zelfstandig een beeld door zelf onderzoek te doen, met mensen te praten etc.

Campagne voeren kost echter veel geld: uw steun is juist nu van harte welkom.
Het rekeningnummer is: NL05 RABO 03011845 77 tnv. J. Zevenhek fractie ZW14.

Wilt u inzage in onze financiën? Bel 040 – 2220584 dan bent u welkom!

Gedurende de raadsperiode krijgen fracties van de gemeente zogenaamd fractiebudget om activiteiten met en voor burgers te organiseren. ZW14 doet hier veel aan en geeft dus het hele bedrag (3000 Euro) per jaar uit. Dit wordt uiteraard gecontroleerd door de griffier, of het wel op de juiste manier gebruikt is. Ook hier kunt u inzage in krijgen!